19420117 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Förre sjökaptenen Otto Karlström, Visby, fyller på måndag dan 19 dennes 91 år.

Åttio år fyller i dag änkefru Augusta Björkander, född Hallberg, Dibjers i Hörsne, änka efter framlidne folkskolläraren C. J. Björkander. Den gamla damen är ännu pigg och nyter och kan fira sin högtidsdag vid god vigör.

Sjuttio år fyllde den 15 jan. byggmästaren Gustaf Runeberg, Malmö.
Född i Levide församling på Gotland valde han redan i ungdomen byggnadsfacket till yrke och kom vid 23 års ålder till Malmö, där han deltog i byggandet av 1896 års industriutställning. Efter kompletterande utbildning i Tekniska aftonskolans byggnadsavdelning erhöll han anställning som verkmästare hos den välkände byggmästaren J. A. Persson. Hos denne utfördes under en tid av elva år flera stora, såväl kommunala som statliga byggnadsarbeten. Ar 1918 erhöll Runeberg anställning som verkmästare vid Malmö stads fastighetsavdelning, där han till år 1937 i stadens tjänst innehaft många ansvarsfulla uppdrag. Efter inträdd pensionsålder har Runeberg dels hos flygförvaltningen, dels hos Malmöhus landsting varit byggnadskontrollant vid av dem företagna nybyggnader. Vid sidan av sin tänst har Runeberg även anlitats för ett flertal förtroendeuppdrag. Sålunda deltog han redan år 1906 i underhandlingar inom byggnadsfacket och var en av initiativtagarna till bildande av Svenska kommunaltjänstemannaförbundets avd. n:r.1 i Malmö.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1942
N:r 13