19420117 - Jordfästningar.

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i torsdags stoftet efter fru Hilma Josefina Jacobsson, Smitta i Ganthem. Jordfästningsakten förrättades i Halla kyrka, dit kistan inbars under sorgemusik. Sedan ps. 549: 1 sjungits, höll kontraktsprosten Reuser en betraktelse samt förrättade jordfästningen. Akten avslutades med ps. 549: 2. Kistan utbars därefter till kyrkogården, där gravsättningen ägde rum. Vid kransnedläggningen framförde pastor P. Thorsen metodistförsamlingens tack och sista farväl samt nedlade en krans. Efter kransnedläggningen. sjöngs till sist ett par psalmverser.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1942
N:r 13