19420119 - 95 procent bidrag för vägbygget

95 procent bidrag för vägbygget
Ölbäck-Klintebacke?

Länsstyrelsen tillstyrker en framställning från Gotlands norra vägdistrikt om statsbidrag med 95 procent av de verkliga kostnaderna för nuläggning av väg från Ölbäck i Endre över Stora Vede till Klinte i Follingbo och i anslutning därtill av förbindelseväg från denna väg till Gotlands läns tuberkulossjukstuga. Kostnaderna ha beräknats till 124,600 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14