19420119 - Nytt patent.

Nytt patent.

T. A. Eklund, Etelhem, och O. Hansson, Roma kloster, ha beviljats patent på anordning med en vanlig inmurad kokspis kombinerad uppvärmningsanordning för varmvatten. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14