19420119 - KLINTEHAMN

KLINTEHAMN

Om januaripokalen
tävlade i söndags medlemmar i Klinte skyttegille. Tävlingen, som gynnades av vackert väder, lämnade följande resultat:

IV klass:
Hj. Andersson      22 2: — (pokalvinnare)
Helge Wahlgren      22 2: —
Claes Endre      22 2: —
Gustav Lindbom      21 1: —

III klass:
Gustav Wahlgren  20 3: —
Harald Wallin      19 2: —
Henrik Persson      17 1: 50
Ragnar Löfqvist  17 1: 50

II klass:
Bertil Svan borg  19 2: 50
Ingvar Pettersson 15 2: —
Ivar Boberg       14 1: 50

I klass:
Svanta Ingmansson 17 2: —
Rune Pettersson   15 1: —
Erik Bäckström    14 1: —

Rekrytklassen:
Lennart Hansson    9 1: —
A. Granell        8 1: —

Målen utgjordes vid första skjutstationen av ringad 1/4-figur, 175 m., vid andra av 1/8-figur, 75 m., vid tredje målet av 1/4-figur i profil 150 m. och vid fjärde målet av 1/1-figur i närstrid, knästående. 260 meter.Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14