19420121 - Idrottsungdomen mobiliseras till vassinsamling.

Idrottsungdomen mobiliseras till vassinsamling.

Låt vinterdagarnas skid- och skridskoutflykter samtidigt bli arbetsutflykter! Det gäller nu att utnyttja varje dag, som isen bär, och samla allt fler och fler vasskärvar!
Dessa citat återfinnas i ett upprop, som Sv. gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund nu tillställt föreningsledare landet runt med vädjan om bistånd för skörd av vintervass. Alla klutar måste sättas till och ungdomsskarorna mobiliseras för den uppgiften. De flesta lantbrukare som ha vintervass utefter sina stränder ha inte tillräckligt med arbetskraft för att hinna skörda den utan måste begära hjälp från arbetsförmedlingen, vilken i första hand anvisar ordinarie arbetskraft. Men eftersom denna inte på långt när räc. ker till, måste Sveriges ungdom göra sin insats och prestera krafttag för att tillvarata vintervassen, vars fodervärde är stort och som mer än väl behövs såsom utdrygning av foderstaten i dessa vargatider.
I samband med uppropet publiceras uppgifter å befintliga vassområden, varvid ifråga om Gotlands län omnämnas Eskelhem och Fårö.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16