19420121 - Issvårighetena för trafiken börja.

Issvårighetena för trafiken börja.
Nära 4 timmars gång Nynäshamn-Måsknuf.

Den ihållande kölden tillika med några dagars vindstilla utmed kusterna har i hög grad gynnat isbildningen. Blåsväder har sedan från olika håll bråkat upp isen och åter pressat in den i farlederna. Där isen legat skyddad, såsom i Fårösund, har den hastigt ökat i tjocklek och idag har motorfärjan i Fårösund måst inställa turerna.
Som redan tidigare meddelats har isen på fastlandssidan stoppat sjöfarten på vissa håll, såsom t. ex. på Kalmar, då Kalmarsund ligger tillfruset, och längs kusterna både utmed fastlandet och Oland är isen besvärlig — på sistnämnda område stänger isen på grund av rådande förhållanden i övrigt helt sjöfarten varför tyska motorfartyget A. H. Booth, som ligger i Trelleborg med gödning hit till Gotland, för närvarande icke kan taga sig fram norrut utan får avvakta situationens förbättrande.

Svår packis i Landsortsleden.
Drotten fick på sin resa hit igår i ett bälte packis på c :a 1,000 meters längd mellan Viksten och Landsort backa tre gånger. I fortsättningen låg isen fast och jämn ända till ungefär 15 distansminuter från Landsort och därefter hade man issörja ytterligare omkring 5-6 distansminuter.
Angaren Visby, som avgick härifrån igår morse kl. halv 8, passerade Viksten kl. 15,30 och rapporterade då svår is och snötjocka. Angaren tog sig emellertid intill Nynäshamn. kl. 18 igår afton.
I morse avgick Visby från Nynäshamn redan kl. 4 men kunde på grund av isen icke passera Måsknuf, söm ju ligger alldeles utanför Nynäshamn, förrän kl. 7,45, alltså nära 4 timmar på denna sträcka, som normalt bör taga omkring 15-20 min. Ångaren passerade Landsort  kl 9,50, alltså efter 7 timmars gång mot normalt c:a 1 timme. Visby kan icke vara att vänta hit förr än tidigast kl. 16 i eftermiddag.
Issvårigheterna börja i år på Landsortsrouten halvannan vecka tidigare än "i fjol. Den 2 febr. som först var det då stopp vid Landsort men isen, hade redan tidigare något hindrat framkomsten.

Avgången från Nynäshamn
kommer nu i fortsättningen att rättas efter förhållandena, så att den tidigare tillkännagivna avgången "tidigast kl. 6" gäller icke vida. re. I morse gick Visby som nämt kl. 4 och beroende på omständigheterna kan båtarna komma att gå ännu tidigare, däremot blir det fortfarande tillsvidare möjlighet att komma med ångaren även om man far ut från Stockholm med "teatertåget", som ju vid veckoskiftena avgår från huvudstaden först strax före kl. 24.

Fårösundsfärjan har stoppat idag.
Hittills ha isförhållandena i Fårösund inte varit värre än att färjan kunnat fullgöra sina ordinarie turer, ty man har som vanligt brutit upp en isränna för färjan. Under gårdagen tilltogo svårigheterna — den första turen på morgonen tog c:a en och en halv timme — men man gick likväl samtliga turer. Till följd av nattens snöfall och starka kyla blev det emellertid definitivt stopp i dag; färjan har alltså fått gå i vinteride och trafiken får ledas över på annat sätt. Det blir till en början gåugtrafik över sundets södra del och man håller i dag på med att pricka ut väg över sundet. Isen håller i regel fem tum men på grund av att sliteångaren Fårösund i måndags forcerade hela sundet får man än så länge vara försiktig med tyngre transporter. Genom sundets norra del går en ränna in till Fårösunds brygga.
Vid en blick på "isartiklarna" i fjolårets årgång finna vi att färjan då stoppades av isen den 27 januari. I år har det alltså blivit en vecka tidigare. Skall det månne vara ett tecken på att vi få en ännu strängare vinter?Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16