19420121 - Idrott och sport.

Idrott och sport.

Skidstafett för korporationerna 8 februari.
AIK:s och Allehandas arrangemang upprepas i år.
Skidsporten har även i år till följd av den goda snötillgången stora möjligheter att utvecklas vidare på Gotland och det passar alltså bra att bygga vidare på den grund som kunnat läggas under de senaste stränga vintrarna. För att bidra till vintersportens vidare utveckling kommer därför också den i fjol introducerade skidstafetten för korporationer att upprepas i år enligt vad som nu beslutats och dagen har fastställts till den 8 februari.
Det är liksom sist Visby AIK och Gotlands Allehanda som svara för genomförandet av denna tävling och den kommer att i stort sett få samma uppläggning som under fjolåret. Den blir också förlagd till samma plats söder om staden med start på Visborgs slätt samt växel och mål vid Visby skyttegilles paviljong, vilken blir den allmänna samlingplatsen. Genom benägen medverkan från skyttegillets sida blir det också nu ettt skyttemoment i tävlingen — det skadar minsann inte att hålla beredskapen uppe såväl i det ena som andra avseendet.
Den 8 feLruari alltså går andra korp: stafetten. Anmälningarna kan börja med detsamma, på dagarna till Gotlands Allehandas red., tel. 1, på kvällarna till B. Björck, AIK, tel. 2181.
Vi återkomma inom kort med vidare meddelanden om tävlingen.

Levide Idrottsförening
anordnar Riksskidmarsch söndagen den 25 januari med start vid Levide skola kl. 11,30. Prov för tremilsmärket kan även få avläggas. Banan blir densamma som föregående år. Riksskidmarschmärken i valörer brons och silver kunna få utlösas omedelbart efter godkänt avlagt. prov.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16