040528-polhemsgrden.jpg

19420122 - Landsbygden. Roma.

Landsbygden.

ROMA.
Friförsamlingen i Roma hade i söndags årsmöte under ledning av herr Ernst Svensson, Diskarve. Kassan har balanserat på 1,001: 49. Svenska missionsförbundet har erhållit 148: 15 och GMF 50 kr. Till styrelse valdes Ernst Svensson, Diskarve. Arvid Palmqvist, Roma, och Algot Ahlström, Akebäck, med fru Ninnie Björkander, Björksarve som suppleant, vilka tillsammans med Herik Ahlsten, Vellarve, och Axel Sönnerqvist utgör styrelsen för 1942. Till revisorer valdes fruarna Märta Viman och Mary Viman. Till församlingsföreståndare valdes pastor Herbert Karlsson med Ernst Svensson, Diskarve, som vice. Som församlingstjännare valdes fruarna Ester Sönnerqvist och Maja Ahlsten. Samtliga juniorkommittens ledamöter omvaldes med fru Maja Ahlsten som ordförande. Övriga för verksamheten nödiga val företogs. Ombud till GMF:s möten erhåller fullmakt genom ordföranden. Efter mötet följde predikan av församlingens predikant och en bönestund.

Ungdomsföreningen hade även i söndags sitt årsmöte under ledning av pastor Herbert Karlsson. Kassan utvisade en behållning av 132: 82. Till styrelse valdes Albert Viman (ordf.), Märta Vinvan, Herbert Svensson, Maria Ahlsten och Vega Kahlqvist. Församlingen erhöll ett anslag av 50 kronor. Tidningen Svensk Veckotidning skall givas till ålderdomshemmet. Föreningen underhåller söndagsskolans arbete och valde till söndagsskolföreståndare Ernst Svensson, Diskarve, och som lärare fru Ahlsten, Vellarve. Dagens ordförande avslutade mötet med några ord av tacksamhet.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Januari 1942
N:r 17