19420123 - Död. OLOF HÄGG.

Vår käre, uppoffrande make och fader OLOF HÄGG avled stilla idag i sitt 81 levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt
och vänner.
Gandarve i Vänge den 21 jan. 1942.
ANNA HÄGG
Gustav o. Ingeborg John
Annie o. Ragnar
Gunnel

Sv. Ps. 560 v. 3.Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Januari 1942
N:r 18