19420123 - Det tredje försvarslånet.

Det tredje försvarslånet.
Medborgarmöten anordnas i Fårösund och på Fårö.

Söndagen den 1 febr. anordnas medborgarmöte till förmån för tredje försvarslånet i Fårösund. Som talare kommer borgmästare H. Löwenberg att medverka. Dessutom blir det sång, musik, recitation och filmförevisning.
På Fårö anordnas medborgarmöte den 8 febr. Vid detta kommer överste Curt Kempff att hålla högtidstalet, vidare medverkar ombudsman Nils Hellström med recitation, kyrkliga ungdomsföreningen med sång och en hornmusikkår från ett beredskapsförband med musik.
Medborgarmöten planeras dessutom i Klintehamn till den 4 febr. samt i Dalhem och Norrlanda i början av febr.
Hittills har icke lånet fått den väldiga fart som det andra försvarslånet hade, men av allt att döma synes så emellertid bliva fallet. De flesta ortskommitteerna har nu haft sammanträde samt beslutat återupptaga sin verksamhet. På många håll har man också för avsikt att anordna medborgarmöten samt i likhet med föregående gång göra husbesök. På några arbetsplatser är man dessutom i färd med att undersöka förutsättningarna för ett kollektivt deltagande i lånet. Sedan medborgarmötet i Visby har flera teckningar verkställts på större och mindre belopp. Den tävlan som utlysts mellan Gotlands kommuner synes även omfattas av stort intresse och på många håll gör man sig beredd för att icke hamna bland de sämsta bland Gotlands kommuner.Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Januari 1942
N:r 18