19420123 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Sextio år fyller måndagen den 26 dennes lantbrukaren Konrad Hallgren, Vikare i Viklau. Han är en synnerligen duktig brukare av jorden och sköter sin ärvda gård på ett framgångsrikt sätt. Även för kommunala värv har han tagits i anspråk och har bl. a. varit ordförande i såväl kommunalnämnden som kommunalstämman och är fortfarande ordförande i skolrådet och i taxeringsnämnden. Jubilaren har genom sitt väsen och sina personliga egenskaper i övrigt förvärvat sig många vänner, som säkerligen skola låta sig angeläget vara att låta höra av sig på bemärkelsedagen.

Förre lantbrukaren Niklas Jakobsson, Asa i Lojsta, fyller i morgon åttio år. åttioåringen, som är född vid Duckarve i Linde, innehade under åren 1888—1932 gården vid Asa, som han sistnämnda år överlämnade till sin son. Jubilaren har under en lång följd av år varit ledamot av styrelsen för Fardhems pastorats sparhank samt under ett flertal år även ordförande i samma styrelse. Också kommunalnämnden och valnämnden har han tillhört.

På söndag fyller änkefru Hilma Andersson, Rosenbys i Eskelhem, sjuttio år.Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Januari 1942
N:r 18