19420126 - Arbetarna skola ha betalt.

Arbetarna skola ha betalt.

Svea hovrätt har fastställt Stockholms rådhusrätts beslut att förplikta L. E. Hellstedt ab. till arbetarna Martin Grevberg och Oskar Engström i Nors, Väskinde, utge 210 kr. i ytterligare ersättning för av dem för bolagets räkning utför cementarbete å fort. Bolaget skall betala deras rättegångskostnader med 475 kr. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Januari 1942
N:r 20