19420126 - Tre sökande till kyrkoherdetjärsten på Fårö.

Tre sökande till kyrkoherdetjärsten på Fårö.

Den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten på Fårö, som nu varit utlyst för andra gången med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap, har vid ansökningstidens utgång i dag fått tre sökande. Kvar från föregående ansökningstid står vice pastorn på Fårö Holger Edlund och nytillkomna äro komminister Gunnar Lönroth, bördig från Tyresö i Stockholms län och f. n. komminister i Storsjö församling i Härjedalen, samt en tredje prästman, som anhållit att icke få sitt namn publicerat.Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Januari 1942
N:r 20