19420126 - Dödsfall.

Dödsfall.

Efter en tids sjukdom avled på sanatoriet i Follingbo igår kontoristen på Gotlänningens annonskontor Gösta Lilja i en ålder av endast 29 år. Han var född i Follingbo och fick efter att för något år sedan ha genomgått handelskurs vid Påhlmans anställning på Gotlänningens kontor, där han får det eftermälet att han var en duktig o. intresserad kontorsman. Han efterlämnar som närmast sörjande föräldrar och syskon.Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Januari 1942
N:r 20