19420128 - Övervakningen av sparbankerna.

Övervakningen av sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat landssekreteraren Abr. Löf att under 1942 vara allmänt ombud för övervakning av följande sparbatikers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V s sparbank, Hangvars och Halls socknars sparbank, Bunge sockens sparbank, Hejnums pastorats sparbank, Ardre sockens sparbank, Alskogs sockens sparbank, Klinte sparbank, Sanda sparbank, Garda. sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Dalhems sparbank, Kräklingbo sparbank, Närs sparbank, Burs pastorats sparbank, Fardhems sockens sparbank, Lärbro sparbank, Östergarns sparbank, Hogräns sparbank, Lau sparbank och Rone sockens sparbank.
Till allmänt ombud för övervakningen av förvaltningen vid Tingstäde sparbank, Eskelhems sparbank. Hemse sparbank och Roma sparbank har förordnats landskanslisten Sten Walleberg.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1942
N:r 22