19420129 - På förslag till komministertjänsten i Vall

På förslag till komministertjänsten i Vall

har domkapitlet uppfört i 1 :a rummet vice pastor Erik Ceder, Vänge, i 2 :a pastoratsadjunkten Erik Svensson, Rute, och i 3 :e rummet pastoratsadjunkten Nils Bergström, När.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23