19461204 - Dödsfall.

Dödsfall.

Åttiofem år gammal har änkefru Lovisa Mårtensson, Rute, avlidit. Hon var änka efter arbetsförmannen Karl Mårtensson, Hangvar, och sörjes närmast av barn och barnbarn.
I den höga åldern av nära åttioåtta år har förre hemmansägaren Anton Dahlström, Råby i Hejdeby, avlidit. Gården vid Råby, som han övertog efter fadern, innehade han till 1922, då han överlämnade den till en son. I sin krafts dagar innehade han flera förtroendeuppdrag och var bl. a. kyrkvärd under många år. Närmast sörjes han av två söner och två döttrar.
Fru Anna Gerdén, Söderköping, änka efter framlidne rådmannen i Visby Per Johan Garden, avled på måndagskvällen. Den bortgångna, som var livligt humanitärt intresserad, var född i Väskinde 1868. Hon sörjes närmast av tre döttrar, Ester, folkskollärarinna i Söderköping, Ellen, folkskollärarinna i Stockholm, och Ebba, telegrafist i Nyköping.
Förra hushållerskan Maria Björklund, Bläse i Fleringe, avled i dag i en ålder av åttionio år. Hon var född i Hangvar och kom sedan som hushållerska till den för någon tid sedan avlidne Karl Björklund, Blase. Denna befattning innehade hon i fyrtiofem år.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282