19461205 - Fältbiblioteket delades

Fältbiblioteket delades
mellan Endre och Follingbo.

Försvarsstaben har som bekant ställt ett fältbibliotek å 500 band till förfogande för kommun inom länet, som själv saknar kommualt bibliotek Till erhållande av biblioteket hade anmält sig tre kommuner, av vilka dock en redan hade bibliotek. Biblioteket har därför av försvarsstaben delats med 400 band till Endre socken, som saknar kommunbibliotek, och 100 band till Follingbo socken, som endast har skolbibliotek med avdelning för vuxna.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1946
N:r 283