19461206 - Norrbottens järnverk får köpa Ahr.

Norrbottens järnverk får köpa Ahr.

K. m:t har medgivit att Norrbottens Jernverk A.-B. får förvärva fastigheterna Smitts 11 och Nors 12 i Fleringe socken för att säkerställa sitt behov av kalksten för framställning av tackjärn.Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284