19461206 - Petterkvist

Petterkvist: Det kan man kalla kö.



Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284