farosunds-fargelager.jpg

19461207 - Till ordinarie småskollärarinna.

Till ordinarie småskollärarinna.

vid Staplebacke skola valdes vid folkskolestyrelsens sammanträde i onsdags vikarien på platsen fröken Allis Johansson från Sanda. Hon utexaminerades i våras och är en bland de första som redan erhållit ordinarie anställning av den kull som då lämnade seminariet.Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1946
N:r 285