19461213 - Gamla och sjuka särskilt glada över luciakaffet.

Gamla och sjuka särskilt glada över luciakaffet.
Insamlingar till fadderorter bland ändamålen.

Luciadagen gick in gnistrande kall med ett ruvande mörker under en klar himmel, där både måne och stjärnor lysts. Redan i arla morgonstunden skymtade skuggor, som tisslade och tassade bakom nedrullade gardiner. En och annan figur med något långt och vitt under kappan smög utefter gatorna och hastade in i någon port och så småningom uppenbarade hon sig. Lucia, som ljusprydd och med långt följe av tärnor och stjärngossar uppträdde i mångdubbel upplaga.
Överallt har "ljusets budbärarinna" uppträtt och bjudit på kaffe med dopp, i hem, på sjukhus, i militärförläggningar, på arbetsplatser och i skolor. Jäktigast kanske Gotlands egen Lucia haft det, som dragit runt i våra bygder för att glädja gamla och sjuka samt för att samla pengar till de finska barnen i gotländska fadderorter, men i regel har också varje institution haft sin egen Lucia.

På sjukhusen.
har luciafestligheterna ofta börjat redan vid 4-tiden på morgonen, då personalen uppvaktat patienter, kolleger och kamrater.
Vid lasarettet har varje avdelning haft sin egen Lucia, som gått runt i alla salar och tillsammans med tärnor och bagare bjudit på lussekaffe. Epidemisjukhuset hade en Lucia för hela sjukhuset, som tillsammans med tärnor och stjärngossar bjöd patienterna på kaffe och underhöll med sång. Likadant , har det gått till på S :t Olofs sjukhus, där också läkarna kom med i svängen, liksom på Mariahemmet orgh Gotlands Sjukhem. Vid sjukhemmet hade man inte nog vackra ord att säga om den söta 14-åringen Birgitta Jakobson från Hellvi, som gladde de gamla med sång och kaffe. Vid Sanatoriet i Follingbo hade särskilt barnen varit intresserade av en tomte, som åtföljde Lucian och där har liksom på lasarettet och Mariahemmet firat Lucia två gånger, då Gotlands Lucia senare kom på besök.

Militärförbanden
har också fått del av ljusfesten, både andligt och lekamligt. På A 7 uppträdde Gotlands Lucia i egen hög person och på I 18 var det fröken Nenne Wallin, som bar ljusen, medan musikkåren omkring festligheterna svarade för underhållning till morgonkaffet. I kväll kommer mannarna, såsom redan i går nämndes, att tillsammans med fruar och flammor bjudas på kabare, som avslutas med dans. Kustartilleriet i Fårösund har haft luciafest i matsalen och i afton fortsätter festligheterna med konsert i Fritidshemmet av KA 3:s stråkorkester samt luciakaffe. Dagen avslutas sedan med en andaktsstund under ledning av pastor Percival. Vid bevakningskompaniet i Tingstäde väckte fröken Karin Jakobsson, från Stenkyrka, manskapet redan kl. 6 och kl. 8 var det gemensamt kaffe för hela styrkan, då Lucia med tärnor åter visade sig och underhöll med sång m. m.

I skolorna
är luciafirandet också tradition, där i regel en ljusdrottning med följe uppträder vid morgonbönen. Folkskolan, som ännu inte fått sin samlingssal klar, har fått nöja sig med att grupper ur klasserna gått runt till varandra och sjungit luciasånger. Såväl läroverkets som flickskolans och folkskolornas elever har traditionsenligt tagit lärarna på sängen genom att i grupper kila runt staden med kaffepetter.
Slutligen kunde den morgonpigge iakttagaren skymta luciabrudar genom fönstren till många hem och firmor. Bl. a. gladde fröken Margit Karlsson sina kamrater och chefer i Julia Hultgrens beklädnads- och manufakturfirma. Där blev man t. o. m. så upprymd och rörd över den granna ljusfesten, att var och en satsade en slant till barnen i de gotländska fadderorterna i Finland. — Och så fortsätter Lucia-festligheterna hela dagen. . .Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290