19461214 - HANSA - San Antonio.

HANSA - San Antonio.
Errol Flynn, Alexis SmithGotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291