19461216 - Födelsedagar.2

Födelsedagar.

Sjuttio år fyller i morgon hr Gustaf Herslöf, Hägulds i Garda. Jubilaren är född i Stockholm men kom redan i sin ungdom till Gotland och har här varit verksam sedan dess med jordbruksarbete på olika platser. Bl. a. var han under en följd av år anställd vid Björkesbos i Follingbo. För närmare 20-talet år sedan flyttade han till Garda, där han sedan dess varit bosatt och njuter sin ålders otium.Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292