19461219 - Röda Kvarn - Tre män i vitt.

Röda Kvarn - Tre män i vitt.
Lionel Barrymore, Van Johnson, Marilyn Maxwell, Keye Luke, Ava Gardner

Läkarfilm med roliga poänger.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295