19461219 - ROYAL - Om tankar kunde döda.

ROYAL - Om tankar kunde döda.
George Sanders, Geraldine Fitzgerald, Ella Raines

En film som står i en klass för sig, och som helt fångar intresset.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295