19461219 - Från våra Gotländska bygder. Follingbo.

Från våra Gotländska bygder. Follingbo.

FOLLINGBO.
Luciafest har hållits i Metodistkapellet med en fulltalig åhörarskara. Pastor Lindell läste ett inledningsord och för programmet svarade sedan juniorerna från Högbro. Lucia var fröken Judit Karlsson, Follingbo. Redan i välkomsthälsningen medverkade tärnorna med sång och uppläsning. En av tärnorna sjöng sedan en solosång, varefter pastor Lindell talade om "Ljusets människor i en mörk tid".
Sedan ägde det vackra intåget av Lucia och hennes tärnor rum. I ett sång-och uppläsningsprogram sökte de vittna om huru en människa kan bli ljusbärare, varefter följde "Härlig är jorden".
Sedan kaffe serverats fortsatte det omväxlande programmet och ännu en gång gjorde luciatåget sitt inträde. Pastor Lindell avslutade festen. Kvällens behållning, omkring 75 kr., anslogs till Europas nödlidande barn.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295