19461220 - Järnvägsrevisionen.

Järnvägsrevisionen.

E. o. länsbokhållaren Nils Eriksson i Visby har förordnats att såsom revisor å statens vägnar deltaga i granskningen av Klintehamn—Roma Järnvägs A.-B:s och Slite—Roma Järnvägs A.-B.:s räkning och förvaltning för år 1947.Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296