5049.jpg

19461220 - Byggnadstillstånd

Byggnadstillstånd

har av regeringen beviljats chefen för östra flygbasområdet för komplettering av dränering å flygfält i Fårösund. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296