19461221 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Sextio år fyller på själva julafton lärarinnan vid Slite folk- och småskolor, fröken Eva Lindell. Efter avlagd examen vid seminarium i Skara, erhöll hon omedelbart ordinarie asställning vid skolväsendet i Slite, där hon således offrat mer än 40 år av sitt livs krafter på fostrargärningens altare. Helt — ej styckevis och dalt — har hon gått in för den uppgift, som hon från ungdomsåren valt till sin. Och hon har fullgjort denna uppgift med en aldrig svikande plikttrohet. Det är en sällsynt lång och hedrande lärargärning, som jubilaren således redan nu kan se tillbaka på, en gärning som också blivit livligt uppskattad. Sin högtidsdag tillbringar jubilaren på annan ort.
Femtio år fyller på måndag fru Anno Klintberg, maka till lantbrukaren H. Klintberg, Burs i Källunge.
Femtio år fyller i morgon fru Ruth Widim, maka till lantbrukaren Henning Widén, Vallbys i Hogrän. Jubilaren, som är född vid Nygårds i Follingbo, är ordförande i hemhjälpsnämnden för Vall, Hogrän, Atlingbo och Mästerby kommunalförbund och ledamot av barnavårdsnämnden, ordförande i Hogräns röda= korskrets, kassör i kyrkliga syföreningen samt ombud för Gotlands hemslöjdsförening och Gotlands lokalavdelning av Rädda barnen. Fru W. har även gjort-sig känd som en synnerligen duktig husmoder och en glad och gästfri värdinna.Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297