19461223 - Folkskoleinspektörerna.

Folkskoleinspektörerna.

Skolöverstyrelsen har förordnat överläraren Ossian Carlsson i Strängnäs, tidigare i Follingbo, att till 1 juli nästa år uppehålla folkskolinspektörstjänsten i Södermanlands östra inspektionsområde.Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298