1923

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19230503 - Död. John H. Bachér. 1252
19230503 - Från bio till bio. 1626
19230503 - Från hamnen. 1486
19230503 - Från landsbygden. Ardre. 1312
19230503 - Från landsbygden. Fröjel. 1434
19230503 - Från landsbygden. Grötlingbo. 1435
19230503 - Från landsbygden. Lau. 1295
19230503 - Från sjön. 1267
19230503 - Hyllad prästman. 1477
19230503 - John Bachér. 1542
19230503 - Lösöreauktion. 1265
19230503 - Passagerarelista. 1132
19230503 - Regina 1245
19230503 - Sextiofem år 1234
19230503 - Skogsvården på Gotska Sandön inspekteras. 1413
19230503 - Skrivningarna för realskoleexamen 1219
19230503 - Sotarn fick skorstenskransen i handen. 1409
19230503 - Temperatur och lufttryck 1354
19230503 - Tulluppbörden 1458
19230503 - Visby Bio 1371
19230504 - Auktion i Hall. 1200
19230504 - Död. Katharina Hansson. 1248
19230504 - Egendomsförsäljning. 1429
19230504 - Ett skolvandringsstipendium till Visby läroverk. 1409
19230504 - Försvunnen. 1275
19230504 - Från landsbygden. Boge. 1178
19230504 - I konkurs 1399
19230504 - Inskrivningsrevisionen 1181
19230504 - Jordfästning. J. H. Bachér. 1109
19230504 - Lösöreauktion. 1071
19230504 - Nötboskapspremieringen 1923 1340
19230504 - Passagerarelista. 976
19230504 - Pavalds gård under klubban. 1183
19230504 - Restaurering av Fole kyrka. 1346
19230504 - Sjuttiofem år 1403
19230504 - Slite. 1189
19230504 - Stor lösöreauktion 1161
19230504 - Temperatur och lufttryck 1143
19230504 - Vallstena skoltomtsfråga alltjämt olöst. 1386
19230504 - Visby Nya Mek. Verkstad & Rörläggningsaffär. 1076
19230504 - Visbykretsen av S. A. F. 1474
19230505 - Allehandas stafett. 1041
19230505 - Domsagekansliet förlagt till Visby. 958
19230505 - Flickor i läroverkets gymnasium. 947
19230505 - Församlingen får betala reparationen. 977
19230505 - Från hamnen. 1066
19230505 - Från landsbygden. Barlingbo. 1200
19230505 - Från landsbygden. Fårö. 1248
19230505 - Från landsbygden. Grötlingbo. 1123
19230505 - Från landsbygden. Lau. 1130
19230505 - Från landsbygden. Linde. 1201
19230505 - Från landsbygden. Stånga. 1204
19230505 - Från landsbygden. Stenkyrka. 1091
19230505 - Från sjön. 1075
19230505 - Från Visby horisont. 1210
19230505 - Magistrat bör befrias från uppbördsansvar. 932
19230505 - Nytt bilreglemente för Visby stad. 1009
19230505 - Passagerarelista. 1043
19230505 - Resultatet av Motorföreningens vårtävling 899
19230505 - Skenande häst. 833
19230505 - Slite högre folkskola. 807
19230505 - Småpojkar och skjutsarna. 763
19230505 - Stadsfullmäktige 724
19230505 - Teater på Burgsviks hotell 833
19230505 - Temperatur och lufttryck 742
19230507 - Arbetareföreningen fyller femtio år. 707
19230507 - Den muntliga prövningen i studentexamen 737
19230507 - Död. Carolina Lindbom. 757
19230507 - Död. Greta. 855
19230507 - Död. Jakob Niklas Johansson. 699
19230507 - Död. Maria Lovisa Gustava Nordahl. 723
19230507 - Dödsfall. 734
19230507 - En avgjord ersättningsfråga. 764
19230507 - Epidemirapporterna. 768
19230507 - Ett hastigt dödsfall 845
19230507 - Ett manslik 758
19230507 - Fotboll. 634
19230507 - Från hamnen. 633
19230507 - Från Visby horisont. 689
19230507 - Genom exekutiv auktion 655
19230507 - Gotlands Allehandas tredje stafettlöpning. 670
19230507 - Igår 647
19230507 - Legala notiser. 687
19230507 - Lysning till äktenskap 704
19230507 - Passagerarelista. 741
19230507 - Rättegångs- o. polissaker. 796
19230507 - Skrädderiarbetaren pensioneras. 700
19230507 - Slite. 765
19230507 - Stor lösöreauktion 814
19230507 - TACK. Ida Olofsson. 740
19230507 - Temperatur och lufttryck 802
19230507 - Upplag av explosiv vara i Visby. 799
19230507 - Våra fäktande skolynglingar. 843
19230508 - Auktion i Hall. 935
19230508 - Från hamnen. 868
19230508 - På förslag 913
19230508 - Passagerarelista. 827
19230508 - Temperatur och lufttryck 896
19230508 - Visby lysoljeaktiebolag 916
19230509 - Amerika-Resande 1101
19230509 - Död. Carl Karlsson. 1104
19230509 - Död. Louisa Lorentina Larsson. 1085
19230509 - Femtio år 1007
19230509 - Födde och Döde. 899
19230509 - Försäljning av stadsjord. 970
19230509 - Från hamnen. 1114
19230509 - Från infanteriregementet. 1012
19230509 - Genom exekutiva auktioner, 1149
19230509 - Infäste 957
19230509 - Inredande av nya bibliotekslokaler. 918
19230509 - Klintehamn. 1125
19230509 - Lösöreauktion. 1198
19230509 - Passagerarelista. 1113
19230509 - Rättegångs- o. polissaker 1271
19230509 - Runöborna 987
19230509 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1145
19230509 - Slite. 1170
19230509 - Systembolagets förvaltning år 1922. 1030
19230509 - Tågtidtabell 1320
19230509 - Temperatur och lufttryck 1085
19230509 - Till den sista vilan 1010
19230509 - Utskänkning av pilsnerdricka. 931
19230509 - Visby Bio. 1236
19230511 - Auktion å bättre fastigheter vi Lunds i Vesterhejde. 1018
19230511 - Biograferna. 1139
19230511 - Deltagande. EMELIE BACHÉR. 870
19230511 - Död. Jakob Theodor Budin. 881
19230511 - Död. Lucia Wilhelmina Lind. 822
19230511 - Död. O. A. Thompson. 837
19230511 - Dödsfall. 938
19230511 - En bråkmakare 1073
19230511 - En forngrav på Klinten? 1030
19230511 - Fotbollssäsongen. 1064
19230511 - Från hamnen. 1075
19230511 - Från landsbygden. Slite. 1125
19230511 - Gotlands Allehandas III slafettlöpning. 1068
19230511 - Härviks lotsplats bör bibehållas. 1039
19230511 - Kungörelse. 886
19230511 - Lösöreauktion i Östergarn. 886
19230511 - Lösöreauktion. 856
19230511 - Möbler till underofficersmässen. 861
19230511 - Nådevedermäle åt kronojägare. 943
19230511 - Passagerarelista. 875
19230511 - Sextio år 936
19230511 - Temperatur och lufttryck 1089
19230512 - Auktion. 1090
19230512 - Den lille drunknade i brunnen. 917
19230512 - Död. Hulda Emilia Carolina Klingwall. 1019
19230512 - Död. Olof Niklas Reinhold Häglund. 1264
19230512 - Död. Ture. 1033
19230512 - Entreprenadauktion 1035
19230512 - Från hamnen. 886
19230512 - Från landsbygden. Hellvi. 931
19230512 - Från landsbygden. Klintehamn. 912
19230512 - Hemse. 968
19230512 - Kungörelse. 982
19230512 - Passagerarelista. 937
19230512 - Postverket. 860
19230512 - Sakta i svängarna! 868
19230512 - Slite. 940
19230512 - Spelmanstävlan 937
19230512 - Tack. GRETA. 1001
19230512 - Temperatur och lufttryck 925
19230512 - Till den sista vilan 941
19230512 - Till löjtnant 777
19230514 - Auktion vid Mickelgårds i Veskinde. 884
19230514 - Dagens postbåt, 838
19230514 - Död. Carolina Olsson. 830
19230514 - Död. Gustaf Adrian Lönn. 807
19230514 - Död. Jacob Johannes Filemon Sjögren. 870
19230514 - Död. Karl Laurentius Wiman. 1005
19230514 - Ett manslik i skogen. 1113
19230514 - För Gotlands truppers räkning infordrar 973
19230514 - Fotboll. 1028
19230514 - Från hamnen. 984
19230514 - Från landsbygden. Ardre. 961
19230514 - Från landsbygden. Fröjel. 903
19230514 - Från landsbygden. Rute. 952
19230514 - Från landsbygden. Slite. 964
19230514 - Ingen ändring i fastighetstaxeringen. 1042
19230514 - Legala notiser. 930
19230514 - Nya hamn- och grundpenningstaxor å Gotland. 1146
19230514 - På sin 50-årsdag 1028
19230514 - Passagerarelista. 943
19230514 - Prisutdelningen 993
19230514 - Rättegångs- o. polissaker 931
19230514 - Tack. CAROLINA LINDBOM. 905
19230514 - Temperatur och lufttryck 881
19230514 - Visby Bio 1139
19230515 - Från hamnen. 1050
19230515 - Från Visby horisont. 1029
19230515 - Passagerarelista. 1062
19230515 - Rekryteringsanslag till truppförbanden. 1058
19230515 - Självspillingen i Kalvhagen. 1106
19230515 - Sommartecken. 1018
19230515 - Strandning på Skarlakansgrundet. 969
19230515 - Temperatur och lufttryck 1011
19230515 - Till vittnen vid studentexamen 827
19230516 - Anslag till polisväsendet i länet. 663
19230516 - Död. Johan Oskar Petter Ekdahl. 682
19230516 - Död. Katarina Kristina Dahlgren. 737
19230516 - Död. Tore. 711
19230516 - Från hamnen. 649
19230516 - Från landsbygden. Garda. 704
19230516 - Från landsbygden. Halla. 709
19230516 - Från landsbygden. Hejde. 671
19230516 - Från landsbygden. Slite. 686
19230516 - Från landsbygden. Väte. 714
19230516 - Jordfästning. CAROLINA OLSSON. 623
19230516 - Kungörelse. 737
19230516 - Lösöreauktion. 636
19230516 - Passagerarelista. 635
19230516 - Strandningen vid Skarlakansgrundet. 680
19230516 - Temperatur och lufttryck 628
19230516 - Till folkskollärare 786
19230517 - Cirkus Schreiber 1062
19230517 - Egendomen Malma 846
19230517 - Ellide bärgad. 722
19230517 - Flaskposter. 707
19230517 - Fole kyrka 720
19230517 - Förtjänstmedalj. 769
19230517 - Från hamnen. 1026
19230517 - Från landsbygden. Stenkyrka. 1098
19230517 - Gotl. Sjukhem. 881
19230517 - Hemse. 1055
19230517 - I realskoleskrivningarna 827
19230517 - Märkligt fornfynd. 1133
19230517 - Passagerarelista. 1043
19230517 - Skonertskeppet Aldebaran 824
19230517 - Temperatur och lufttryck 989
19230517 - Visby Bio 1039
19230518 - Älgen har funnits på Gotland. 1968
19230518 - Anmälan mot landsfogde Broms. 1007
19230518 - Anslag till sjömanshuset i Visby. 843
19230518 - Auktion å bättre fastigheter vid Lunds i Vesterhejde. 941
19230518 - Auktion vid Sindarve i Hemse. 880
19230518 - Auktion. 950
19230518 - Cirkus Schreiber 908
19230518 - Den teaterföreställning, 1101
19230518 - Den tyska lustjakten Ellide 900
19230518 - En kungsörn 954
19230518 - Erik ger ax. 1061
19230518 - Femtio år 894
19230518 - Födde och döde. 892
19230518 - Föreslagna biltaxor. 977
19230518 - Från Fredrika Bremerförbundets stipendiefond 888
19230518 - Från hamnen. 987
19230518 - Lösöreauktion i Wiklau. 1034
19230518 - Lösöreauktion. 840
19230518 - Öja församlings kyrkogård utvidgas. 941
19230518 - Passagerarelista. 978
19230518 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 864
19230518 - Temperatur och lufttryck 941
19230518 - Uppmärksammad bildsten. 921
19230518 - Westerlund & C:o 964
19230519 - Ångf. Hansa, 949
19230519 - Auktion. 876
19230519 - Deltagande. LAURA JAKOBSSON. 955
19230519 - Dispensansökan. 966
19230519 - Död. Karl Simon Lindahl. 867
19230519 - Förlovade. 1037
19230519 - Försvarsrerisionens förslag på ny remiss till armén. 730
19230519 - Från hamnen. 906
19230519 - Från landsbygden. Boge. 932
19230519 - Från sjön. 885
19230519 - Genom auktion, 862
19230519 - Hästen behöver ej utlämnas. 899
19230519 - Huvudmännen i Gotlands sparbank 1067
19230519 - J. Erik Siltberg 817
19230519 - Karl Lindell 839
19230519 - Militärens provianteringsrätt försvaras. 809
19230519 - Olämplig gästgiveriinnehaverska. 946
19230519 - Passagerarelista. 878
19230519 - SLITE. 907
19230519 - Södra domsagan. 837
19230519 - Spelmanatävlingen vid Lojsta slott 1008
19230519 - Temperatur och lufttryck 940
19230519 - Våra fäders Gotland. 1062
19230522 - A.-B. C. J. Björkander & Son 957
19230522 - Auktion. 1071
19230522 - Cirkus Schreiber, 884
19230522 - Död. Karolina Maria Jakobsson. 1184
19230522 - En lokalförening för Gotland 892
19230522 - Från hamnen. 928
19230522 - Från Visby horisont. 1036
19230522 - Häggs Möbleingsaffär 1073
19230522 - Idrott. 1071
19230522 - Kommendering. 902
19230522 - Lösöreauktion vid Fohle verkstads gård. 1018
19230522 - Lösöreauktion. 1083
19230522 - Lysning 1022
19230522 - Passagerarelista. 953
19230522 - Rättegångs- o. polissaker 959
19230522 - Svenska Dagbladets Gotlandsresa, en succés. 1042
19230522 - Tack. ELIN LÖNN. 1054
19230522 - Temperatur och lufttryck 904
19230522 - Visby tennisklubb 828
19230523 - Åter hästar som skena. 862
19230523 - Från hamnen. 809
19230523 - Från landsbygden. Buttle. 896
19230523 - Från landsbygden. Garda. 916
19230523 - Från landsbygden. Guldrupe. 920
19230523 - Från landsbygden. Ljugarn. 968
19230523 - Från landsbygden. Vall. 942
19230523 - Från landsbygden. Väte. 961
19230523 - Från Visby horisont. 923
19230523 - Genom exekutiv auktion 1145
19230523 - Hamndirektionens skuld var preskriberad. 987
19230523 - Kandidat Edle förevisar Visby ruiner för resenärerna. 1067
19230523 - Kyrkostämma 1028
19230523 - Legala notiser. 1039
19230523 - Lysning 866
19230523 - Medicinalatyrelsen tillstyrker tomtupplåtelse för hospitalet. 846
19230523 - Passagerarelista. 909
19230523 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 913
19230523 - Slite 922
19230523 - Temperatur och lufttryck 896
19230523 - Tyska lustjakten Ellide 1005
19230523 - Utbrytarekungen Sunell 917
19230523 - Visby Tennisklubb. 995
19230523 - Yachten Ellide 961
19230524 - Bildstenarna vid Hammars i Lärbro. 1180
19230524 - Bio. 1110
19230524 - Dansafton till förmån för den tyska yachtens besättning 963
19230524 - Död. Helena Katarina Olivia Laurin. 1229
19230524 - Död. Sven Pettersson. 1063
19230524 - Ett botaniskt fynd. 1042
19230524 - Från hamnen. 903
19230524 - Från landsbygden. Etelhem. 1003
19230524 - Från landsbygden. Garda. 941
19230524 - Från landsbygden. Lau. 1054
19230524 - Från landsbygden. Ljugarn. 1046
19230524 - Har Gotland hängt samman med fastlandet? 1103
19230524 - Lösöreauktion. 931
19230524 - Om Svenska Dagbladets Visbyfärd 841
19230524 - Passagerarelista. 860
19230524 - Patriotiska sällskapet belönar. 898
19230524 - Skall staten bekosta den nya svinhusinredningen? 1065
19230524 - Statsbidrag till jordbrukskonsulenter. 886
19230524 - Temperatur och lufttryck 984
19230524 - Visby Bio 1213
19230525 - Auktion. 1053
19230525 - Den backanaliska riktningen i Sveriges vitterhet 1027
19230525 - Död. Jakob Anton Albert Gardell. 1031
19230525 - Döden under ringvälten. 1021
19230525 - En reducerad krigskonjunkturskatt. 1048
19230525 - Exekutiv auktion 1046
19230525 - Fastighetsauktion i Atlingbo. 1029
19230525 - Fastighetsauktion. 983
19230525 - Födde och Döde. 914
19230525 - Gotlands första bebyggelse. 1269
19230525 - Kungörelse. 993
19230525 - Om dansaftonen å Paviljongen 1059
19230525 - Passagerarelista. 1041
19230525 - Sluttinget 868
19230525 - Sorg 812
19230525 - Sorgligt allvar eller dåligt skämt? 951
19230525 - Temperatur och lufttryck 994
19230525 - Tjänstledighet 954
19230525 - Underofficersmässen vid infanteriregementet. 805
19230526 - Auktion å lösegendom och fastighet. 710
19230526 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 725
19230526 - Bildstenen från Lärbro. 716
19230526 - Det nya pensionatet på Ljugarn. 812
19230526 - Död. Niklas Oskar Broström. 734
19230526 - Flaskposten vid Fårö. 752
19230526 - Förlovning 829
19230526 - Från hamnen. 733
19230526 - Inträdesprövningarna 692
19230526 - Kungörelse. 723
19230526 - Passagerarelista. 757
19230526 - Temperatur och lufttryck 746
19230526 - Visby Arbetareförening 689
19230526 - Yrkesmässig automobiltrafik. 704
19230528 - Dansaftonen på Pariljongen 665
19230528 - Deltagande. KARL LAURENTIUS WIMAN. 811
19230528 - Död. Anna. 812
19230528 - Död. Emma Kristina Pettersson. 804
19230528 - Ett kraftigt åskväder 727
19230528 - Fårö pastorat. 785
19230528 - Fastighetsauktion. 747
19230528 - Föreningen Gotländsk idrott 702
19230528 - Från hamnen. 627
19230528 - Från infanteriregementet. 610
19230528 - Från landsbygden. Boge. 695
19230528 - Från landsbygden. Lummelunda. 665
19230528 - Genom auktion, 722
19230528 - Gotlandsbeväringen har inryckt idag 633
19230528 - Hemse. 658
19230528 - Källunge församlings skollån tillstyrkt. 737
19230528 - Kungörelse om sjöfynd. 702
19230528 - Legala notiser. 689
19230528 - Markupplåtelse får kyrkogårsutvidgning i Öja. 745
19230528 - Passagerarelista. 600
19230528 - Rättegångs- o. polissaker. 678
19230528 - Slite. 587
19230528 - Temperatur och lufttryck 619
19230528 - Vid fältrittklubbens vårtävlingar 626
19230529 - Älgskelettet från Eksta. 730
19230529 - Bland sökande 653
19230529 - Död. Natty Maria Jacobsson. 691
19230529 - En barnkolonitombola 634
19230529 - Fårösund. 688
19230529 - Från hamnen. 674
19230529 - Från landsbygden. Fröjel. 717
19230529 - Gotlands fornsal 643
19230529 - Herman Sandelin död. 659
19230529 - Hospitalsbyggande i Visby först efter nya utredningar. 660
19230529 - Manne Runsten målar dekorationer till Köpenhamnsrevy. 692
19230529 - Näktergalen, 664
19230529 - Passagerarelista. 712
19230529 - Rättegångs- o. polissaker 803
19230529 - Statsanslag till hushållningssällskapet. 652
19230529 - Temperatur och lufttryck 684
19230529 - Visby kakelfabriksaktiebolag 620
19230529 - Visby stadsbiblioteks nya lokaler. 566
19230530 - A.-B. Kronstens fastidheter under klubban. 666
19230530 - Aktiebolaget Gust. Johanssons urmakeri- och velocipedaffär 550
19230530 - Auktion å lösegendom och fastighet. 582
19230530 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 648
19230530 - Auktion. 591
19230530 - Boskillnad. 703
19230530 - De värnpliktiges inryckningsdagar höst. 614
19230530 - Död. Carl Herman Sandelin. 695
19230530 - Död. Charlotta Mårtensson. 762
19230530 - Död. Johanna Björk. 720
19230530 - Död. Lars Petter Söderlund. 827
19230530 - Från hamnen. 605
19230530 - Gotlands handelskammare. 573
19230530 - Gotlands Idrottsförbund 687
19230530 - Kungörelse. 830
19230530 - Passagerarelista. 524
19230530 - Skenande hästar. 514
19230530 - Slite. 585
19230530 - Temperatur och lufttryck 559
19230530 - Upprop ang. Bulverket i Tingstäde träsk. 506
19230531 - Biskopsvisitation 612
19230531 - Jordfästning. Herman Sandelin. 433
19230531 - Klinte högre folkskola. 529
19230531 - Klintehamn. 498
19230531 - Passagerarelista. 476
19230531 - Ronebanans öde. 520
19230531 - Sjuttio år 517
19230531 - Slite. 501
19230531 - Som chef för Slite hotell 464
19230531 - Temperatur och lufttryck 402
19230531 - Tillstyrkt dispens. 459
19230531 - Visby Bio 515