1923

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19230503 - Död. John H. Bachér. 879
19230503 - Från bio till bio. 1193
19230503 - Från hamnen. 1072
19230503 - Från landsbygden. Ardre. 927
19230503 - Från landsbygden. Fröjel. 1041
19230503 - Från landsbygden. Grötlingbo. 1042
19230503 - Från landsbygden. Lau. 924
19230503 - Från sjön. 918
19230503 - Hyllad prästman. 1096
19230503 - John Bachér. 1103
19230503 - Lösöreauktion. 891
19230503 - Passagerarelista. 809
19230503 - Regina 874
19230503 - Sextiofem år 853
19230503 - Skogsvården på Gotska Sandön inspekteras. 1031
19230503 - Skrivningarna för realskoleexamen 872
19230503 - Sotarn fick skorstenskransen i handen. 1020
19230503 - Temperatur och lufttryck 976
19230503 - Tulluppbörden 1062
19230503 - Visby Bio 1004
19230504 - Auktion i Hall. 841
19230504 - Död. Katharina Hansson. 900
19230504 - Egendomsförsäljning. 1050
19230504 - Ett skolvandringsstipendium till Visby läroverk. 1026
19230504 - Försvunnen. 892
19230504 - Från landsbygden. Boge. 831
19230504 - I konkurs 1020
19230504 - Inskrivningsrevisionen 829
19230504 - Jordfästning. J. H. Bachér. 803
19230504 - Lösöreauktion. 760
19230504 - Nötboskapspremieringen 1923 969
19230504 - Passagerarelista. 689
19230504 - Pavalds gård under klubban. 854
19230504 - Restaurering av Fole kyrka. 976
19230504 - Sjuttiofem år 1024
19230504 - Slite. 859
19230504 - Stor lösöreauktion 813
19230504 - Temperatur och lufttryck 828
19230504 - Vallstena skoltomtsfråga alltjämt olöst. 993
19230504 - Visby Nya Mek. Verkstad & Rörläggningsaffär. 760
19230504 - Visbykretsen av S. A. F. 1061
19230505 - Allehandas stafett. 720
19230505 - Domsagekansliet förlagt till Visby. 660
19230505 - Flickor i läroverkets gymnasium. 643
19230505 - Församlingen får betala reparationen. 681
19230505 - Från hamnen. 756
19230505 - Från landsbygden. Barlingbo. 870
19230505 - Från landsbygden. Fårö. 911
19230505 - Från landsbygden. Grötlingbo. 803
19230505 - Från landsbygden. Lau. 792
19230505 - Från landsbygden. Linde. 871
19230505 - Från landsbygden. Stånga. 918
19230505 - Från landsbygden. Stenkyrka. 829
19230505 - Från sjön. 824
19230505 - Från Visby horisont. 900
19230505 - Magistrat bör befrias från uppbördsansvar. 691
19230505 - Nytt bilreglemente för Visby stad. 746
19230505 - Passagerarelista. 794
19230505 - Resultatet av Motorföreningens vårtävling 679
19230505 - Skenande häst. 632
19230505 - Slite högre folkskola. 588
19230505 - Småpojkar och skjutsarna. 547
19230505 - Stadsfullmäktige 537
19230505 - Teater på Burgsviks hotell 615
19230505 - Temperatur och lufttryck 552
19230507 - Arbetareföreningen fyller femtio år. 535
19230507 - Den muntliga prövningen i studentexamen 548
19230507 - Död. Carolina Lindbom. 568
19230507 - Död. Greta. 656
19230507 - Död. Jakob Niklas Johansson. 520
19230507 - Död. Maria Lovisa Gustava Nordahl. 551
19230507 - Dödsfall. 568
19230507 - En avgjord ersättningsfråga. 588
19230507 - Epidemirapporterna. 592
19230507 - Ett hastigt dödsfall 652
19230507 - Ett manslik 582
19230507 - Fotboll. 482
19230507 - Från hamnen. 478
19230507 - Från Visby horisont. 521
19230507 - Genom exekutiv auktion 496
19230507 - Gotlands Allehandas tredje stafettlöpning. 504
19230507 - Igår 491
19230507 - Legala notiser. 511
19230507 - Lysning till äktenskap 516
19230507 - Passagerarelista. 525
19230507 - Rättegångs- o. polissaker. 591
19230507 - Skrädderiarbetaren pensioneras. 522
19230507 - Slite. 564
19230507 - Stor lösöreauktion 595
19230507 - TACK. Ida Olofsson. 548
19230507 - Temperatur och lufttryck 602
19230507 - Upplag av explosiv vara i Visby. 610
19230507 - Våra fäktande skolynglingar. 633
19230508 - Auktion i Hall. 678
19230508 - Från hamnen. 649
19230508 - På förslag 677
19230508 - Passagerarelista. 597
19230508 - Temperatur och lufttryck 674
19230508 - Visby lysoljeaktiebolag 685
19230509 - Amerika-Resande 862
19230509 - Död. Carl Karlsson. 855
19230509 - Död. Louisa Lorentina Larsson. 839
19230509 - Femtio år 749
19230509 - Födde och Döde. 681
19230509 - Försäljning av stadsjord. 724
19230509 - Från hamnen. 841
19230509 - Från infanteriregementet. 752
19230509 - Genom exekutiva auktioner, 867
19230509 - Infäste 719
19230509 - Inredande av nya bibliotekslokaler. 671
19230509 - Klintehamn. 847
19230509 - Lösöreauktion. 927
19230509 - Passagerarelista. 838
19230509 - Rättegångs- o. polissaker 958
19230509 - Runöborna 740
19230509 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 873
19230509 - Slite. 889
19230509 - Systembolagets förvaltning år 1922. 785
19230509 - Tågtidtabell 951
19230509 - Temperatur och lufttryck 824
19230509 - Till den sista vilan 756
19230509 - Utskänkning av pilsnerdricka. 688
19230509 - Visby Bio. 925
19230511 - Auktion å bättre fastigheter vi Lunds i Vesterhejde. 747
19230511 - Biograferna. 838
19230511 - Deltagande. EMELIE BACHÉR. 640
19230511 - Död. Jakob Theodor Budin. 647
19230511 - Död. Lucia Wilhelmina Lind. 592
19230511 - Död. O. A. Thompson. 621
19230511 - Dödsfall. 715
19230511 - En bråkmakare 824
19230511 - En forngrav på Klinten? 790
19230511 - Fotbollssäsongen. 808
19230511 - Från hamnen. 808
19230511 - Från landsbygden. Slite. 843
19230511 - Gotlands Allehandas III slafettlöpning. 805
19230511 - Härviks lotsplats bör bibehållas. 769
19230511 - Kungörelse. 640
19230511 - Lösöreauktion i Östergarn. 639
19230511 - Lösöreauktion. 622
19230511 - Möbler till underofficersmässen. 620
19230511 - Nådevedermäle åt kronojägare. 656
19230511 - Passagerarelista. 618
19230511 - Sextio år 693
19230511 - Temperatur och lufttryck 824
19230512 - Auktion. 803
19230512 - Den lille drunknade i brunnen. 676
19230512 - Död. Hulda Emilia Carolina Klingwall. 758
19230512 - Död. Olof Niklas Reinhold Häglund. 912
19230512 - Död. Ture. 778
19230512 - Entreprenadauktion 780
19230512 - Från hamnen. 668
19230512 - Från landsbygden. Hellvi. 706
19230512 - Från landsbygden. Klintehamn. 679
19230512 - Hemse. 732
19230512 - Kungörelse. 741
19230512 - Passagerarelista. 697
19230512 - Postverket. 626
19230512 - Sakta i svängarna! 628
19230512 - Slite. 685
19230512 - Spelmanstävlan 662
19230512 - Tack. GRETA. 742
19230512 - Temperatur och lufttryck 689
19230512 - Till den sista vilan 710
19230512 - Till löjtnant 568
19230514 - Auktion vid Mickelgårds i Veskinde. 654
19230514 - Dagens postbåt, 611
19230514 - Död. Carolina Olsson. 632
19230514 - Död. Gustaf Adrian Lönn. 589
19230514 - Död. Jacob Johannes Filemon Sjögren. 653
19230514 - Död. Karl Laurentius Wiman. 724
19230514 - Ett manslik i skogen. 849
19230514 - För Gotlands truppers räkning infordrar 747
19230514 - Fotboll. 775
19230514 - Från hamnen. 756
19230514 - Från landsbygden. Ardre. 712
19230514 - Från landsbygden. Fröjel. 680
19230514 - Från landsbygden. Rute. 738
19230514 - Från landsbygden. Slite. 731
19230514 - Ingen ändring i fastighetstaxeringen. 789
19230514 - Legala notiser. 699
19230514 - Nya hamn- och grundpenningstaxor å Gotland. 880
19230514 - På sin 50-årsdag 797
19230514 - Passagerarelista. 714
19230514 - Prisutdelningen 744
19230514 - Rättegångs- o. polissaker 720
19230514 - Tack. CAROLINA LINDBOM. 695
19230514 - Temperatur och lufttryck 665
19230514 - Visby Bio 853
19230515 - Från hamnen. 792
19230515 - Från Visby horisont. 788
19230515 - Passagerarelista. 800
19230515 - Rekryteringsanslag till truppförbanden. 814
19230515 - Självspillingen i Kalvhagen. 847
19230515 - Sommartecken. 778
19230515 - Strandning på Skarlakansgrundet. 739
19230515 - Temperatur och lufttryck 775
19230515 - Till vittnen vid studentexamen 620
19230516 - Anslag till polisväsendet i länet. 472
19230516 - Död. Johan Oskar Petter Ekdahl. 481
19230516 - Död. Katarina Kristina Dahlgren. 541
19230516 - Död. Tore. 504
19230516 - Från hamnen. 446
19230516 - Från landsbygden. Garda. 473
19230516 - Från landsbygden. Halla. 475
19230516 - Från landsbygden. Hejde. 466
19230516 - Från landsbygden. Slite. 463
19230516 - Från landsbygden. Väte. 498
19230516 - Jordfästning. CAROLINA OLSSON. 418
19230516 - Kungörelse. 512
19230516 - Lösöreauktion. 424
19230516 - Passagerarelista. 429
19230516 - Strandningen vid Skarlakansgrundet. 479
19230516 - Temperatur och lufttryck 436
19230516 - Till folkskollärare 564
19230517 - Cirkus Schreiber 789
19230517 - Egendomen Malma 589
19230517 - Ellide bärgad. 491
19230517 - Flaskposter. 468
19230517 - Fole kyrka 491
19230517 - Förtjänstmedalj. 550
19230517 - Från hamnen. 773
19230517 - Från landsbygden. Stenkyrka. 838
19230517 - Gotl. Sjukhem. 645
19230517 - Hemse. 787
19230517 - I realskoleskrivningarna 606
19230517 - Märkligt fornfynd. 856
19230517 - Passagerarelista. 791
19230517 - Skonertskeppet Aldebaran 599
19230517 - Temperatur och lufttryck 750
19230517 - Visby Bio 754
19230518 - Älgen har funnits på Gotland. 1046
19230518 - Anmälan mot landsfogde Broms. 751
19230518 - Anslag till sjömanshuset i Visby. 622
19230518 - Auktion å bättre fastigheter vid Lunds i Vesterhejde. 702
19230518 - Auktion vid Sindarve i Hemse. 629
19230518 - Auktion. 691
19230518 - Cirkus Schreiber 677
19230518 - Den teaterföreställning, 847
19230518 - Den tyska lustjakten Ellide 649
19230518 - En kungsörn 660
19230518 - Erik ger ax. 782
19230518 - Femtio år 663
19230518 - Födde och döde. 675
19230518 - Föreslagna biltaxor. 703
19230518 - Från Fredrika Bremerförbundets stipendiefond 642
19230518 - Från hamnen. 741
19230518 - Lösöreauktion i Wiklau. 761
19230518 - Lösöreauktion. 625
19230518 - Öja församlings kyrkogård utvidgas. 696
19230518 - Passagerarelista. 740
19230518 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 645
19230518 - Temperatur och lufttryck 701
19230518 - Uppmärksammad bildsten. 680
19230518 - Westerlund & C:o 718
19230519 - Ångf. Hansa, 717
19230519 - Auktion. 652
19230519 - Deltagande. LAURA JAKOBSSON. 740
19230519 - Dispensansökan. 721
19230519 - Död. Karl Simon Lindahl. 652
19230519 - Förlovade. 781
19230519 - Försvarsrerisionens förslag på ny remiss till armén. 529
19230519 - Från hamnen. 695
19230519 - Från landsbygden. Boge. 671
19230519 - Från sjön. 659
19230519 - Genom auktion, 634
19230519 - Hästen behöver ej utlämnas. 686
19230519 - Huvudmännen i Gotlands sparbank 768
19230519 - J. Erik Siltberg 604
19230519 - Karl Lindell 609
19230519 - Militärens provianteringsrätt försvaras. 594
19230519 - Olämplig gästgiveriinnehaverska. 712
19230519 - Passagerarelista. 643
19230519 - SLITE. 674
19230519 - Södra domsagan. 613
19230519 - Spelmanatävlingen vid Lojsta slott 735
19230519 - Temperatur och lufttryck 704
19230519 - Våra fäders Gotland. 758
19230522 - A.-B. C. J. Björkander & Son 719
19230522 - Auktion. 802
19230522 - Cirkus Schreiber, 647
19230522 - Död. Karolina Maria Jakobsson. 871
19230522 - En lokalförening för Gotland 651
19230522 - Från hamnen. 702
19230522 - Från Visby horisont. 799
19230522 - Häggs Möbleingsaffär 807
19230522 - Idrott. 810
19230522 - Kommendering. 669
19230522 - Lösöreauktion vid Fohle verkstads gård. 768
19230522 - Lösöreauktion. 843
19230522 - Lysning 798
19230522 - Passagerarelista. 712
19230522 - Rättegångs- o. polissaker 717
19230522 - Svenska Dagbladets Gotlandsresa, en succés. 792
19230522 - Tack. ELIN LÖNN. 802
19230522 - Temperatur och lufttryck 674
19230522 - Visby tennisklubb 619
19230523 - Åter hästar som skena. 652
19230523 - Från hamnen. 607
19230523 - Från landsbygden. Buttle. 662
19230523 - Från landsbygden. Garda. 669
19230523 - Från landsbygden. Guldrupe. 638
19230523 - Från landsbygden. Ljugarn. 678
19230523 - Från landsbygden. Vall. 687
19230523 - Från landsbygden. Väte. 710
19230523 - Från Visby horisont. 698
19230523 - Genom exekutiv auktion 854
19230523 - Hamndirektionens skuld var preskriberad. 729
19230523 - Kandidat Edle förevisar Visby ruiner för resenärerna. 800
19230523 - Kyrkostämma 776
19230523 - Legala notiser. 772
19230523 - Lysning 633
19230523 - Medicinalatyrelsen tillstyrker tomtupplåtelse för hospitalet. 621
19230523 - Passagerarelista. 671
19230523 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 667
19230523 - Slite 701
19230523 - Temperatur och lufttryck 676
19230523 - Tyska lustjakten Ellide 766
19230523 - Utbrytarekungen Sunell 681
19230523 - Visby Tennisklubb. 773
19230523 - Yachten Ellide 713
19230524 - Bildstenarna vid Hammars i Lärbro. 852
19230524 - Bio. 830
19230524 - Dansafton till förmån för den tyska yachtens besättning 722
19230524 - Död. Helena Katarina Olivia Laurin. 926
19230524 - Död. Sven Pettersson. 814
19230524 - Ett botaniskt fynd. 753
19230524 - Från hamnen. 664
19230524 - Från landsbygden. Etelhem. 727
19230524 - Från landsbygden. Garda. 690
19230524 - Från landsbygden. Lau. 755
19230524 - Från landsbygden. Ljugarn. 801
19230524 - Har Gotland hängt samman med fastlandet? 827
19230524 - Lösöreauktion. 708
19230524 - Om Svenska Dagbladets Visbyfärd 634
19230524 - Passagerarelista. 630
19230524 - Patriotiska sällskapet belönar. 674
19230524 - Skall staten bekosta den nya svinhusinredningen? 813
19230524 - Statsbidrag till jordbrukskonsulenter. 673
19230524 - Temperatur och lufttryck 747
19230524 - Visby Bio 921
19230525 - Auktion. 799
19230525 - Den backanaliska riktningen i Sveriges vitterhet 788
19230525 - Död. Jakob Anton Albert Gardell. 722
19230525 - Döden under ringvälten. 724
19230525 - En reducerad krigskonjunkturskatt. 805
19230525 - Exekutiv auktion 802
19230525 - Fastighetsauktion i Atlingbo. 729
19230525 - Fastighetsauktion. 703
19230525 - Födde och Döde. 673
19230525 - Gotlands första bebyggelse. 944
19230525 - Kungörelse. 745
19230525 - Om dansaftonen å Paviljongen 810
19230525 - Passagerarelista. 797
19230525 - Sluttinget 642
19230525 - Sorg 599
19230525 - Sorgligt allvar eller dåligt skämt? 681
19230525 - Temperatur och lufttryck 755
19230525 - Tjänstledighet 724
19230525 - Underofficersmässen vid infanteriregementet. 595
19230526 - Auktion å lösegendom och fastighet. 501
19230526 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 508
19230526 - Bildstenen från Lärbro. 479
19230526 - Det nya pensionatet på Ljugarn. 573
19230526 - Död. Niklas Oskar Broström. 501
19230526 - Flaskposten vid Fårö. 532
19230526 - Förlovning 590
19230526 - Från hamnen. 503
19230526 - Inträdesprövningarna 482
19230526 - Kungörelse. 509
19230526 - Passagerarelista. 543
19230526 - Temperatur och lufttryck 531
19230526 - Visby Arbetareförening 490
19230526 - Yrkesmässig automobiltrafik. 512
19230528 - Dansaftonen på Pariljongen 460
19230528 - Deltagande. KARL LAURENTIUS WIMAN. 547
19230528 - Död. Anna. 537
19230528 - Död. Emma Kristina Pettersson. 564
19230528 - Ett kraftigt åskväder 501
19230528 - Fårö pastorat. 549
19230528 - Fastighetsauktion. 501
19230528 - Föreningen Gotländsk idrott 486
19230528 - Från hamnen. 439
19230528 - Från infanteriregementet. 418
19230528 - Från landsbygden. Boge. 466
19230528 - Från landsbygden. Lummelunda. 468
19230528 - Genom auktion, 517
19230528 - Gotlandsbeväringen har inryckt idag 449
19230528 - Hemse. 474
19230528 - Källunge församlings skollån tillstyrkt. 547
19230528 - Kungörelse om sjöfynd. 497
19230528 - Legala notiser. 490
19230528 - Markupplåtelse får kyrkogårsutvidgning i Öja. 528
19230528 - Passagerarelista. 393
19230528 - Rättegångs- o. polissaker. 441
19230528 - Slite. 386
19230528 - Temperatur och lufttryck 422
19230528 - Vid fältrittklubbens vårtävlingar 432
19230529 - Älgskelettet från Eksta. 499
19230529 - Bland sökande 467
19230529 - Död. Natty Maria Jacobsson. 461
19230529 - En barnkolonitombola 436
19230529 - Fårösund. 472
19230529 - Från hamnen. 466
19230529 - Från landsbygden. Fröjel. 497
19230529 - Gotlands fornsal 451
19230529 - Herman Sandelin död. 455
19230529 - Hospitalsbyggande i Visby först efter nya utredningar. 469
19230529 - Manne Runsten målar dekorationer till Köpenhamnsrevy. 475
19230529 - Näktergalen, 443
19230529 - Passagerarelista. 485
19230529 - Rättegångs- o. polissaker 547
19230529 - Statsanslag till hushållningssällskapet. 449
19230529 - Temperatur och lufttryck 465
19230529 - Visby kakelfabriksaktiebolag 420
19230529 - Visby stadsbiblioteks nya lokaler. 382
19230530 - A.-B. Kronstens fastidheter under klubban. 436
19230530 - Aktiebolaget Gust. Johanssons urmakeri- och velocipedaffär 356
19230530 - Auktion å lösegendom och fastighet. 383
19230530 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 423
19230530 - Auktion. 397
19230530 - Boskillnad. 502
19230530 - De värnpliktiges inryckningsdagar höst. 429
19230530 - Död. Carl Herman Sandelin. 478
19230530 - Död. Charlotta Mårtensson. 542
19230530 - Död. Johanna Björk. 500
19230530 - Död. Lars Petter Söderlund. 558
19230530 - Från hamnen. 421
19230530 - Gotlands handelskammare. 392
19230530 - Gotlands Idrottsförbund 496
19230530 - Kungörelse. 573
19230530 - Passagerarelista. 363
19230530 - Skenande hästar. 357
19230530 - Slite. 394
19230530 - Temperatur och lufttryck 372
19230530 - Upprop ang. Bulverket i Tingstäde träsk. 299
19230531 - Biskopsvisitation 431
19230531 - Jordfästning. Herman Sandelin. 278
19230531 - Klinte högre folkskola. 361
19230531 - Klintehamn. 331
19230531 - Passagerarelista. 317
19230531 - Ronebanans öde. 365
19230531 - Sjuttio år 357
19230531 - Slite. 355
19230531 - Som chef för Slite hotell 324
19230531 - Temperatur och lufttryck 280
19230531 - Tillstyrkt dispens. 329
19230531 - Visby Bio 359