1923

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19230503 - Död. John H. Bachér. 1050
19230503 - Från bio till bio. 1424
19230503 - Från hamnen. 1271
19230503 - Från landsbygden. Ardre. 1122
19230503 - Från landsbygden. Fröjel. 1244
19230503 - Från landsbygden. Grötlingbo. 1243
19230503 - Från landsbygden. Lau. 1104
19230503 - Från sjön. 1090
19230503 - Hyllad prästman. 1288
19230503 - John Bachér. 1319
19230503 - Lösöreauktion. 1076
19230503 - Passagerarelista. 961
19230503 - Regina 1059
19230503 - Sextiofem år 1030
19230503 - Skogsvården på Gotska Sandön inspekteras. 1223
19230503 - Skrivningarna för realskoleexamen 1053
19230503 - Sotarn fick skorstenskransen i handen. 1207
19230503 - Temperatur och lufttryck 1148
19230503 - Tulluppbörden 1254
19230503 - Visby Bio 1183
19230504 - Auktion i Hall. 1019
19230504 - Död. Katharina Hansson. 1064
19230504 - Egendomsförsäljning. 1240
19230504 - Ett skolvandringsstipendium till Visby läroverk. 1206
19230504 - Försvunnen. 1095
19230504 - Från landsbygden. Boge. 1004
19230504 - I konkurs 1209
19230504 - Inskrivningsrevisionen 998
19230504 - Jordfästning. J. H. Bachér. 961
19230504 - Lösöreauktion. 893
19230504 - Nötboskapspremieringen 1923 1127
19230504 - Passagerarelista. 809
19230504 - Pavalds gård under klubban. 1003
19230504 - Restaurering av Fole kyrka. 1147
19230504 - Sjuttiofem år 1201
19230504 - Slite. 1018
19230504 - Stor lösöreauktion 973
19230504 - Temperatur och lufttryck 983
19230504 - Vallstena skoltomtsfråga alltjämt olöst. 1184
19230504 - Visby Nya Mek. Verkstad & Rörläggningsaffär. 912
19230504 - Visbykretsen av S. A. F. 1261
19230505 - Allehandas stafett. 872
19230505 - Domsagekansliet förlagt till Visby. 795
19230505 - Flickor i läroverkets gymnasium. 776
19230505 - Församlingen får betala reparationen. 820
19230505 - Från hamnen. 904
19230505 - Från landsbygden. Barlingbo. 1019
19230505 - Från landsbygden. Fårö. 1065
19230505 - Från landsbygden. Grötlingbo. 949
19230505 - Från landsbygden. Lau. 943
19230505 - Från landsbygden. Linde. 1041
19230505 - Från landsbygden. Stånga. 1066
19230505 - Från landsbygden. Stenkyrka. 959
19230505 - Från sjön. 956
19230505 - Från Visby horisont. 1069
19230505 - Magistrat bör befrias från uppbördsansvar. 804
19230505 - Nytt bilreglemente för Visby stad. 873
19230505 - Passagerarelista. 912
19230505 - Resultatet av Motorföreningens vårtävling 791
19230505 - Skenande häst. 729
19230505 - Slite högre folkskola. 705
19230505 - Småpojkar och skjutsarna. 646
19230505 - Stadsfullmäktige 627
19230505 - Teater på Burgsviks hotell 721
19230505 - Temperatur och lufttryck 651
19230507 - Arbetareföreningen fyller femtio år. 618
19230507 - Den muntliga prövningen i studentexamen 639
19230507 - Död. Carolina Lindbom. 662
19230507 - Död. Greta. 746
19230507 - Död. Jakob Niklas Johansson. 611
19230507 - Död. Maria Lovisa Gustava Nordahl. 641
19230507 - Dödsfall. 658
19230507 - En avgjord ersättningsfråga. 680
19230507 - Epidemirapporterna. 683
19230507 - Ett hastigt dödsfall 739
19230507 - Ett manslik 675
19230507 - Fotboll. 569
19230507 - Från hamnen. 560
19230507 - Från Visby horisont. 619
19230507 - Genom exekutiv auktion 579
19230507 - Gotlands Allehandas tredje stafettlöpning. 591
19230507 - Igår 568
19230507 - Legala notiser. 604
19230507 - Lysning till äktenskap 609
19230507 - Passagerarelista. 612
19230507 - Rättegångs- o. polissaker. 687
19230507 - Skrädderiarbetaren pensioneras. 613
19230507 - Slite. 666
19230507 - Stor lösöreauktion 695
19230507 - TACK. Ida Olofsson. 647
19230507 - Temperatur och lufttryck 706
19230507 - Upplag av explosiv vara i Visby. 705
19230507 - Våra fäktande skolynglingar. 738
19230508 - Auktion i Hall. 805
19230508 - Från hamnen. 759
19230508 - På förslag 797
19230508 - Passagerarelista. 700
19230508 - Temperatur och lufttryck 792
19230508 - Visby lysoljeaktiebolag 801
19230509 - Amerika-Resande 990
19230509 - Död. Carl Karlsson. 988
19230509 - Död. Louisa Lorentina Larsson. 981
19230509 - Femtio år 887
19230509 - Födde och Döde. 794
19230509 - Försäljning av stadsjord. 854
19230509 - Från hamnen. 984
19230509 - Från infanteriregementet. 884
19230509 - Genom exekutiva auktioner, 999
19230509 - Infäste 841
19230509 - Inredande av nya bibliotekslokaler. 793
19230509 - Klintehamn. 996
19230509 - Lösöreauktion. 1068
19230509 - Passagerarelista. 979
19230509 - Rättegångs- o. polissaker 1118
19230509 - Runöborna 869
19230509 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1011
19230509 - Slite. 1033
19230509 - Systembolagets förvaltning år 1922. 907
19230509 - Tågtidtabell 1118
19230509 - Temperatur och lufttryck 957
19230509 - Till den sista vilan 888
19230509 - Utskänkning av pilsnerdricka. 806
19230509 - Visby Bio. 1089
19230511 - Auktion å bättre fastigheter vi Lunds i Vesterhejde. 880
19230511 - Biograferna. 992
19230511 - Deltagande. EMELIE BACHÉR. 755
19230511 - Död. Jakob Theodor Budin. 765
19230511 - Död. Lucia Wilhelmina Lind. 708
19230511 - Död. O. A. Thompson. 738
19230511 - Dödsfall. 825
19230511 - En bråkmakare 954
19230511 - En forngrav på Klinten? 919
19230511 - Fotbollssäsongen. 944
19230511 - Från hamnen. 953
19230511 - Från landsbygden. Slite. 995
19230511 - Gotlands Allehandas III slafettlöpning. 948
19230511 - Härviks lotsplats bör bibehållas. 905
19230511 - Kungörelse. 760
19230511 - Lösöreauktion i Östergarn. 751
19230511 - Lösöreauktion. 735
19230511 - Möbler till underofficersmässen. 729
19230511 - Nådevedermäle åt kronojägare. 783
19230511 - Passagerarelista. 735
19230511 - Sextio år 812
19230511 - Temperatur och lufttryck 958
19230512 - Auktion. 937
19230512 - Den lille drunknade i brunnen. 789
19230512 - Död. Hulda Emilia Carolina Klingwall. 890
19230512 - Död. Olof Niklas Reinhold Häglund. 1091
19230512 - Död. Ture. 921
19230512 - Entreprenadauktion 919
19230512 - Från hamnen. 773
19230512 - Från landsbygden. Hellvi. 818
19230512 - Från landsbygden. Klintehamn. 796
19230512 - Hemse. 848
19230512 - Kungörelse. 862
19230512 - Passagerarelista. 810
19230512 - Postverket. 738
19230512 - Sakta i svängarna! 738
19230512 - Slite. 815
19230512 - Spelmanstävlan 789
19230512 - Tack. GRETA. 874
19230512 - Temperatur och lufttryck 806
19230512 - Till den sista vilan 821
19230512 - Till löjtnant 670
19230514 - Auktion vid Mickelgårds i Veskinde. 768
19230514 - Dagens postbåt, 722
19230514 - Död. Carolina Olsson. 733
19230514 - Död. Gustaf Adrian Lönn. 693
19230514 - Död. Jacob Johannes Filemon Sjögren. 768
19230514 - Död. Karl Laurentius Wiman. 854
19230514 - Ett manslik i skogen. 968
19230514 - För Gotlands truppers räkning infordrar 867
19230514 - Fotboll. 900
19230514 - Från hamnen. 864
19230514 - Från landsbygden. Ardre. 834
19230514 - Från landsbygden. Fröjel. 798
19230514 - Från landsbygden. Rute. 849
19230514 - Från landsbygden. Slite. 853
19230514 - Ingen ändring i fastighetstaxeringen. 919
19230514 - Legala notiser. 825
19230514 - Nya hamn- och grundpenningstaxor å Gotland. 1018
19230514 - På sin 50-årsdag 924
19230514 - Passagerarelista. 824
19230514 - Prisutdelningen 855
19230514 - Rättegångs- o. polissaker 830
19230514 - Tack. CAROLINA LINDBOM. 800
19230514 - Temperatur och lufttryck 777
19230514 - Visby Bio 989
19230515 - Från hamnen. 920
19230515 - Från Visby horisont. 905
19230515 - Passagerarelista. 932
19230515 - Rekryteringsanslag till truppförbanden. 941
19230515 - Självspillingen i Kalvhagen. 977
19230515 - Sommartecken. 898
19230515 - Strandning på Skarlakansgrundet. 851
19230515 - Temperatur och lufttryck 890
19230515 - Till vittnen vid studentexamen 714
19230516 - Anslag till polisväsendet i länet. 559
19230516 - Död. Johan Oskar Petter Ekdahl. 572
19230516 - Död. Katarina Kristina Dahlgren. 629
19230516 - Död. Tore. 591
19230516 - Från hamnen. 543
19230516 - Från landsbygden. Garda. 580
19230516 - Från landsbygden. Halla. 576
19230516 - Från landsbygden. Hejde. 558
19230516 - Från landsbygden. Slite. 567
19230516 - Från landsbygden. Väte. 594
19230516 - Jordfästning. CAROLINA OLSSON. 511
19230516 - Kungörelse. 609
19230516 - Lösöreauktion. 513
19230516 - Passagerarelista. 513
19230516 - Strandningen vid Skarlakansgrundet. 565
19230516 - Temperatur och lufttryck 521
19230516 - Till folkskollärare 660
19230517 - Cirkus Schreiber 930
19230517 - Egendomen Malma 700
19230517 - Ellide bärgad. 596
19230517 - Flaskposter. 570
19230517 - Fole kyrka 594
19230517 - Förtjänstmedalj. 646
19230517 - Från hamnen. 908
19230517 - Från landsbygden. Stenkyrka. 975
19230517 - Gotl. Sjukhem. 762
19230517 - Hemse. 922
19230517 - I realskoleskrivningarna 721
19230517 - Märkligt fornfynd. 1002
19230517 - Passagerarelista. 918
19230517 - Skonertskeppet Aldebaran 711
19230517 - Temperatur och lufttryck 868
19230517 - Visby Bio 889
19230518 - Älgen har funnits på Gotland. 1332
19230518 - Anmälan mot landsfogde Broms. 866
19230518 - Anslag till sjömanshuset i Visby. 729
19230518 - Auktion å bättre fastigheter vid Lunds i Vesterhejde. 831
19230518 - Auktion vid Sindarve i Hemse. 754
19230518 - Auktion. 816
19230518 - Cirkus Schreiber 792
19230518 - Den teaterföreställning, 975
19230518 - Den tyska lustjakten Ellide 775
19230518 - En kungsörn 802
19230518 - Erik ger ax. 915
19230518 - Femtio år 786
19230518 - Födde och döde. 781
19230518 - Föreslagna biltaxor. 838
19230518 - Från Fredrika Bremerförbundets stipendiefond 765
19230518 - Från hamnen. 862
19230518 - Lösöreauktion i Wiklau. 889
19230518 - Lösöreauktion. 728
19230518 - Öja församlings kyrkogård utvidgas. 807
19230518 - Passagerarelista. 842
19230518 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 753
19230518 - Temperatur och lufttryck 821
19230518 - Uppmärksammad bildsten. 814
19230518 - Westerlund & C:o 845
19230519 - Ångf. Hansa, 833
19230519 - Auktion. 764
19230519 - Deltagande. LAURA JAKOBSSON. 850
19230519 - Dispensansökan. 851
19230519 - Död. Karl Simon Lindahl. 766
19230519 - Förlovade. 919
19230519 - Försvarsrerisionens förslag på ny remiss till armén. 629
19230519 - Från hamnen. 797
19230519 - Från landsbygden. Boge. 802
19230519 - Från sjön. 771
19230519 - Genom auktion, 753
19230519 - Hästen behöver ej utlämnas. 786
19230519 - Huvudmännen i Gotlands sparbank 909
19230519 - J. Erik Siltberg 702
19230519 - Karl Lindell 721
19230519 - Militärens provianteringsrätt försvaras. 704
19230519 - Olämplig gästgiveriinnehaverska. 833
19230519 - Passagerarelista. 761
19230519 - SLITE. 799
19230519 - Södra domsagan. 735
19230519 - Spelmanatävlingen vid Lojsta slott 880
19230519 - Temperatur och lufttryck 827
19230519 - Våra fäders Gotland. 913
19230522 - A.-B. C. J. Björkander & Son 845
19230522 - Auktion. 932
19230522 - Cirkus Schreiber, 772
19230522 - Död. Karolina Maria Jakobsson. 1016
19230522 - En lokalförening för Gotland 769
19230522 - Från hamnen. 819
19230522 - Från Visby horisont. 915
19230522 - Häggs Möbleingsaffär 938
19230522 - Idrott. 938
19230522 - Kommendering. 778
19230522 - Lösöreauktion vid Fohle verkstads gård. 894
19230522 - Lösöreauktion. 960
19230522 - Lysning 911
19230522 - Passagerarelista. 827
19230522 - Rättegångs- o. polissaker 831
19230522 - Svenska Dagbladets Gotlandsresa, en succés. 924
19230522 - Tack. ELIN LÖNN. 943
19230522 - Temperatur och lufttryck 787
19230522 - Visby tennisklubb 721
19230523 - Åter hästar som skena. 757
19230523 - Från hamnen. 704
19230523 - Från landsbygden. Buttle. 783
19230523 - Från landsbygden. Garda. 788
19230523 - Från landsbygden. Guldrupe. 770
19230523 - Från landsbygden. Ljugarn. 825
19230523 - Från landsbygden. Vall. 818
19230523 - Från landsbygden. Väte. 842
19230523 - Från Visby horisont. 811
19230523 - Genom exekutiv auktion 1007
19230523 - Hamndirektionens skuld var preskriberad. 867
19230523 - Kandidat Edle förevisar Visby ruiner för resenärerna. 936
19230523 - Kyrkostämma 901
19230523 - Legala notiser. 908
19230523 - Lysning 755
19230523 - Medicinalatyrelsen tillstyrker tomtupplåtelse för hospitalet. 734
19230523 - Passagerarelista. 804
19230523 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 801
19230523 - Slite 815
19230523 - Temperatur och lufttryck 793
19230523 - Tyska lustjakten Ellide 899
19230523 - Utbrytarekungen Sunell 809
19230523 - Visby Tennisklubb. 894
19230523 - Yachten Ellide 833
19230524 - Bildstenarna vid Hammars i Lärbro. 1026
19230524 - Bio. 971
19230524 - Dansafton till förmån för den tyska yachtens besättning 846
19230524 - Död. Helena Katarina Olivia Laurin. 1076
19230524 - Död. Sven Pettersson. 948
19230524 - Ett botaniskt fynd. 891
19230524 - Från hamnen. 781
19230524 - Från landsbygden. Etelhem. 845
19230524 - Från landsbygden. Garda. 821
19230524 - Från landsbygden. Lau. 905
19230524 - Från landsbygden. Ljugarn. 934
19230524 - Har Gotland hängt samman med fastlandet? 964
19230524 - Lösöreauktion. 817
19230524 - Om Svenska Dagbladets Visbyfärd 732
19230524 - Passagerarelista. 740
19230524 - Patriotiska sällskapet belönar. 778
19230524 - Skall staten bekosta den nya svinhusinredningen? 941
19230524 - Statsbidrag till jordbrukskonsulenter. 779
19230524 - Temperatur och lufttryck 869
19230524 - Visby Bio 1082
19230525 - Auktion. 930
19230525 - Den backanaliska riktningen i Sveriges vitterhet 918
19230525 - Död. Jakob Anton Albert Gardell. 868
19230525 - Döden under ringvälten. 854
19230525 - En reducerad krigskonjunkturskatt. 922
19230525 - Exekutiv auktion 925
19230525 - Fastighetsauktion i Atlingbo. 874
19230525 - Fastighetsauktion. 842
19230525 - Födde och Döde. 795
19230525 - Gotlands första bebyggelse. 1107
19230525 - Kungörelse. 880
19230525 - Om dansaftonen å Paviljongen 942
19230525 - Passagerarelista. 910
19230525 - Sluttinget 750
19230525 - Sorg 699
19230525 - Sorgligt allvar eller dåligt skämt? 811
19230525 - Temperatur och lufttryck 874
19230525 - Tjänstledighet 834
19230525 - Underofficersmässen vid infanteriregementet. 693
19230526 - Auktion å lösegendom och fastighet. 592
19230526 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 608
19230526 - Bildstenen från Lärbro. 587
19230526 - Det nya pensionatet på Ljugarn. 679
19230526 - Död. Niklas Oskar Broström. 595
19230526 - Flaskposten vid Fårö. 625
19230526 - Förlovning 692
19230526 - Från hamnen. 597
19230526 - Inträdesprövningarna 570
19230526 - Kungörelse. 601
19230526 - Passagerarelista. 632
19230526 - Temperatur och lufttryck 615
19230526 - Visby Arbetareförening 574
19230526 - Yrkesmässig automobiltrafik. 595
19230528 - Dansaftonen på Pariljongen 547
19230528 - Deltagande. KARL LAURENTIUS WIMAN. 663
19230528 - Död. Anna. 658
19230528 - Död. Emma Kristina Pettersson. 667
19230528 - Ett kraftigt åskväder 604
19230528 - Fårö pastorat. 638
19230528 - Fastighetsauktion. 601
19230528 - Föreningen Gotländsk idrott 590
19230528 - Från hamnen. 527
19230528 - Från infanteriregementet. 505
19230528 - Från landsbygden. Boge. 572
19230528 - Från landsbygden. Lummelunda. 560
19230528 - Genom auktion, 609
19230528 - Gotlandsbeväringen har inryckt idag 530
19230528 - Hemse. 559
19230528 - Källunge församlings skollån tillstyrkt. 624
19230528 - Kungörelse om sjöfynd. 575
19230528 - Legala notiser. 576
19230528 - Markupplåtelse får kyrkogårsutvidgning i Öja. 621
19230528 - Passagerarelista. 476
19230528 - Rättegångs- o. polissaker. 537
19230528 - Slite. 470
19230528 - Temperatur och lufttryck 508
19230528 - Vid fältrittklubbens vårtävlingar 511
19230529 - Älgskelettet från Eksta. 605
19230529 - Bland sökande 551
19230529 - Död. Natty Maria Jacobsson. 557
19230529 - En barnkolonitombola 517
19230529 - Fårösund. 571
19230529 - Från hamnen. 560
19230529 - Från landsbygden. Fröjel. 593
19230529 - Gotlands fornsal 533
19230529 - Herman Sandelin död. 552
19230529 - Hospitalsbyggande i Visby först efter nya utredningar. 554
19230529 - Manne Runsten målar dekorationer till Köpenhamnsrevy. 561
19230529 - Näktergalen, 544
19230529 - Passagerarelista. 580
19230529 - Rättegångs- o. polissaker 655
19230529 - Statsanslag till hushållningssällskapet. 536
19230529 - Temperatur och lufttryck 563
19230529 - Visby kakelfabriksaktiebolag 509
19230529 - Visby stadsbiblioteks nya lokaler. 464
19230530 - A.-B. Kronstens fastidheter under klubban. 531
19230530 - Aktiebolaget Gust. Johanssons urmakeri- och velocipedaffär 441
19230530 - Auktion å lösegendom och fastighet. 464
19230530 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 528
19230530 - Auktion. 485
19230530 - Boskillnad. 594
19230530 - De värnpliktiges inryckningsdagar höst. 511
19230530 - Död. Carl Herman Sandelin. 578
19230530 - Död. Charlotta Mårtensson. 642
19230530 - Död. Johanna Björk. 596
19230530 - Död. Lars Petter Söderlund. 656
19230530 - Från hamnen. 502
19230530 - Gotlands handelskammare. 467
19230530 - Gotlands Idrottsförbund 579
19230530 - Kungörelse. 687
19230530 - Passagerarelista. 429
19230530 - Skenande hästar. 421
19230530 - Slite. 473
19230530 - Temperatur och lufttryck 457
19230530 - Upprop ang. Bulverket i Tingstäde träsk. 386
19230531 - Biskopsvisitation 511
19230531 - Jordfästning. Herman Sandelin. 345
19230531 - Klinte högre folkskola. 433
19230531 - Klintehamn. 403
19230531 - Passagerarelista. 377
19230531 - Ronebanans öde. 439
19230531 - Sjuttio år 427
19230531 - Slite. 421
19230531 - Som chef för Slite hotell 390
19230531 - Temperatur och lufttryck 332
19230531 - Tillstyrkt dispens. 378
19230531 - Visby Bio 427