1923

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19230503 - Död. John H. Bachér. 1377
19230503 - Från bio till bio. 1769
19230503 - Från hamnen. 1626
19230503 - Från landsbygden. Ardre. 1444
19230503 - Från landsbygden. Fröjel. 1579
19230503 - Från landsbygden. Grötlingbo. 1569
19230503 - Från landsbygden. Lau. 1441
19230503 - Från sjön. 1405
19230503 - Hyllad prästman. 1625
19230503 - John Bachér. 1691
19230503 - Lösöreauktion. 1398
19230503 - Passagerarelista. 1274
19230503 - Regina 1372
19230503 - Sextiofem år 1366
19230503 - Skogsvården på Gotska Sandön inspekteras. 1552
19230503 - Skrivningarna för realskoleexamen 1349
19230503 - Sotarn fick skorstenskransen i handen. 1533
19230503 - Temperatur och lufttryck 1483
19230503 - Tulluppbörden 1599
19230503 - Visby Bio 1507
19230504 - Auktion i Hall. 1328
19230504 - Död. Katharina Hansson. 1378
19230504 - Egendomsförsäljning. 1549
19230504 - Ett skolvandringsstipendium till Visby läroverk. 1545
19230504 - Försvunnen. 1417
19230504 - Från landsbygden. Boge. 1313
19230504 - I konkurs 1528
19230504 - Inskrivningsrevisionen 1321
19230504 - Jordfästning. J. H. Bachér. 1234
19230504 - Lösöreauktion. 1183
19230504 - Nötboskapspremieringen 1923 1491
19230504 - Passagerarelista. 1099
19230504 - Pavalds gård under klubban. 1327
19230504 - Restaurering av Fole kyrka. 1479
19230504 - Sjuttiofem år 1533
19230504 - Slite. 1309
19230504 - Stor lösöreauktion 1278
19230504 - Temperatur och lufttryck 1262
19230504 - Vallstena skoltomtsfråga alltjämt olöst. 1520
19230504 - Visby Nya Mek. Verkstad & Rörläggningsaffär. 1205
19230504 - Visbykretsen av S. A. F. 1617
19230505 - Allehandas stafett. 1162
19230505 - Domsagekansliet förlagt till Visby. 1077
19230505 - Flickor i läroverkets gymnasium. 1063
19230505 - Församlingen får betala reparationen. 1094
19230505 - Från hamnen. 1190
19230505 - Från landsbygden. Barlingbo. 1321
19230505 - Från landsbygden. Fårö. 1366
19230505 - Från landsbygden. Grötlingbo. 1228
19230505 - Från landsbygden. Lau. 1253
19230505 - Från landsbygden. Linde. 1311
19230505 - Från landsbygden. Stånga. 1315
19230505 - Från landsbygden. Stenkyrka. 1207
19230505 - Från sjön. 1172
19230505 - Från Visby horisont. 1324
19230505 - Magistrat bör befrias från uppbördsansvar. 1038
19230505 - Nytt bilreglemente för Visby stad. 1096
19230505 - Passagerarelista. 1137
19230505 - Resultatet av Motorföreningens vårtävling 985
19230505 - Skenande häst. 924
19230505 - Slite högre folkskola. 895
19230505 - Småpojkar och skjutsarna. 850
19230505 - Stadsfullmäktige 811
19230505 - Teater på Burgsviks hotell 917
19230505 - Temperatur och lufttryck 825
19230507 - Arbetareföreningen fyller femtio år. 784
19230507 - Den muntliga prövningen i studentexamen 817
19230507 - Död. Carolina Lindbom. 837
19230507 - Död. Greta. 940
19230507 - Död. Jakob Niklas Johansson. 775
19230507 - Död. Maria Lovisa Gustava Nordahl. 784
19230507 - Dödsfall. 798
19230507 - En avgjord ersättningsfråga. 835
19230507 - Epidemirapporterna. 827
19230507 - Ett hastigt dödsfall 929
19230507 - Ett manslik 833
19230507 - Fotboll. 715
19230507 - Från hamnen. 703
19230507 - Från Visby horisont. 759
19230507 - Genom exekutiv auktion 735
19230507 - Gotlands Allehandas tredje stafettlöpning. 738
19230507 - Igår 732
19230507 - Legala notiser. 769
19230507 - Lysning till äktenskap 780
19230507 - Passagerarelista. 815
19230507 - Rättegångs- o. polissaker. 885
19230507 - Skrädderiarbetaren pensioneras. 784
19230507 - Slite. 853
19230507 - Stor lösöreauktion 908
19230507 - TACK. Ida Olofsson. 829
19230507 - Temperatur och lufttryck 879
19230507 - Upplag av explosiv vara i Visby. 896
19230507 - Våra fäktande skolynglingar. 942
19230508 - Auktion i Hall. 1043
19230508 - Från hamnen. 961
19230508 - På förslag 1018
19230508 - Passagerarelista. 919
19230508 - Temperatur och lufttryck 997
19230508 - Visby lysoljeaktiebolag 1033
19230509 - Amerika-Resande 1190
19230509 - Död. Carl Karlsson. 1211
19230509 - Död. Louisa Lorentina Larsson. 1185
19230509 - Femtio år 1114
19230509 - Födde och Döde. 1001
19230509 - Försäljning av stadsjord. 1064
19230509 - Från hamnen. 1206
19230509 - Från infanteriregementet. 1100
19230509 - Genom exekutiva auktioner, 1263
19230509 - Infäste 1060
19230509 - Inredande av nya bibliotekslokaler. 1030
19230509 - Klintehamn. 1226
19230509 - Lösöreauktion. 1299
19230509 - Passagerarelista. 1212
19230509 - Rättegångs- o. polissaker 1384
19230509 - Runöborna 1101
19230509 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1255
19230509 - Slite. 1259
19230509 - Systembolagets förvaltning år 1922. 1116
19230509 - Tågtidtabell 1471
19230509 - Temperatur och lufttryck 1174
19230509 - Till den sista vilan 1110
19230509 - Utskänkning av pilsnerdricka. 1041
19230509 - Visby Bio. 1352
19230511 - Auktion å bättre fastigheter vi Lunds i Vesterhejde. 1145
19230511 - Biograferna. 1276
19230511 - Deltagande. EMELIE BACHÉR. 980
19230511 - Död. Jakob Theodor Budin. 1001
19230511 - Död. Lucia Wilhelmina Lind. 922
19230511 - Död. O. A. Thompson. 950
19230511 - Dödsfall. 1060
19230511 - En bråkmakare 1182
19230511 - En forngrav på Klinten? 1136
19230511 - Fotbollssäsongen. 1172
19230511 - Från hamnen. 1172
19230511 - Från landsbygden. Slite. 1224
19230511 - Gotlands Allehandas III slafettlöpning. 1167
19230511 - Härviks lotsplats bör bibehållas. 1158
19230511 - Kungörelse. 997
19230511 - Lösöreauktion i Östergarn. 1004
19230511 - Lösöreauktion. 960
19230511 - Möbler till underofficersmässen. 976
19230511 - Nådevedermäle åt kronojägare. 1059
19230511 - Passagerarelista. 971
19230511 - Sextio år 1060
19230511 - Temperatur och lufttryck 1199
19230512 - Auktion. 1212
19230512 - Den lille drunknade i brunnen. 1028
19230512 - Död. Hulda Emilia Carolina Klingwall. 1156
19230512 - Död. Olof Niklas Reinhold Häglund. 1388
19230512 - Död. Ture. 1145
19230512 - Entreprenadauktion 1148
19230512 - Från hamnen. 994
19230512 - Från landsbygden. Hellvi. 1036
19230512 - Från landsbygden. Klintehamn. 1011
19230512 - Hemse. 1073
19230512 - Kungörelse. 1071
19230512 - Passagerarelista. 1027
19230512 - Postverket. 955
19230512 - Sakta i svängarna! 954
19230512 - Slite. 1046
19230512 - Spelmanstävlan 1056
19230512 - Tack. GRETA. 1107
19230512 - Temperatur och lufttryck 1012
19230512 - Till den sista vilan 1035
19230512 - Till löjtnant 878
19230514 - Auktion vid Mickelgårds i Veskinde. 988
19230514 - Dagens postbåt, 939
19230514 - Död. Carolina Olsson. 927
19230514 - Död. Gustaf Adrian Lönn. 899
19230514 - Död. Jacob Johannes Filemon Sjögren. 968
19230514 - Död. Karl Laurentius Wiman. 1113
19230514 - Ett manslik i skogen. 1212
19230514 - För Gotlands truppers räkning infordrar 1075
19230514 - Fotboll. 1143
19230514 - Från hamnen. 1074
19230514 - Från landsbygden. Ardre. 1056
19230514 - Från landsbygden. Fröjel. 1002
19230514 - Från landsbygden. Rute. 1045
19230514 - Från landsbygden. Slite. 1059
19230514 - Ingen ändring i fastighetstaxeringen. 1134
19230514 - Legala notiser. 1034
19230514 - Nya hamn- och grundpenningstaxor å Gotland. 1250
19230514 - På sin 50-årsdag 1128
19230514 - Passagerarelista. 1044
19230514 - Prisutdelningen 1090
19230514 - Rättegångs- o. polissaker 1032
19230514 - Tack. CAROLINA LINDBOM. 999
19230514 - Temperatur och lufttryck 968
19230514 - Visby Bio 1250
19230515 - Från hamnen. 1150
19230515 - Från Visby horisont. 1133
19230515 - Passagerarelista. 1164
19230515 - Rekryteringsanslag till truppförbanden. 1150
19230515 - Självspillingen i Kalvhagen. 1193
19230515 - Sommartecken. 1127
19230515 - Strandning på Skarlakansgrundet. 1072
19230515 - Temperatur och lufttryck 1100
19230515 - Till vittnen vid studentexamen 917
19230516 - Anslag till polisväsendet i länet. 755
19230516 - Död. Johan Oskar Petter Ekdahl. 779
19230516 - Död. Katarina Kristina Dahlgren. 834
19230516 - Död. Tore. 817
19230516 - Från hamnen. 743
19230516 - Från landsbygden. Garda. 797
19230516 - Från landsbygden. Halla. 822
19230516 - Från landsbygden. Hejde. 781
19230516 - Från landsbygden. Slite. 788
19230516 - Från landsbygden. Väte. 824
19230516 - Jordfästning. CAROLINA OLSSON. 717
19230516 - Kungörelse. 842
19230516 - Lösöreauktion. 738
19230516 - Passagerarelista. 732
19230516 - Strandningen vid Skarlakansgrundet. 780
19230516 - Temperatur och lufttryck 737
19230516 - Till folkskollärare 885
19230517 - Cirkus Schreiber 1180
19230517 - Egendomen Malma 977
19230517 - Ellide bärgad. 822
19230517 - Flaskposter. 820
19230517 - Fole kyrka 811
19230517 - Förtjänstmedalj. 875
19230517 - Från hamnen. 1127
19230517 - Från landsbygden. Stenkyrka. 1204
19230517 - Gotl. Sjukhem. 983
19230517 - Hemse. 1163
19230517 - I realskoleskrivningarna 924
19230517 - Märkligt fornfynd. 1246
19230517 - Passagerarelista. 1139
19230517 - Skonertskeppet Aldebaran 918
19230517 - Temperatur och lufttryck 1081
19230517 - Visby Bio 1162
19230518 - Älgen har funnits på Gotland. 2452
19230518 - Anmälan mot landsfogde Broms. 1127
19230518 - Anslag till sjömanshuset i Visby. 952
19230518 - Auktion å bättre fastigheter vid Lunds i Vesterhejde. 1035
19230518 - Auktion vid Sindarve i Hemse. 984
19230518 - Auktion. 1060
19230518 - Cirkus Schreiber 1006
19230518 - Den teaterföreställning, 1209
19230518 - Den tyska lustjakten Ellide 1001
19230518 - En kungsörn 1063
19230518 - Erik ger ax. 1181
19230518 - Femtio år 995
19230518 - Födde och döde. 993
19230518 - Föreslagna biltaxor. 1093
19230518 - Från Fredrika Bremerförbundets stipendiefond 988
19230518 - Från hamnen. 1097
19230518 - Lösöreauktion i Wiklau. 1158
19230518 - Lösöreauktion. 954
19230518 - Öja församlings kyrkogård utvidgas. 1049
19230518 - Passagerarelista. 1080
19230518 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 971
19230518 - Temperatur och lufttryck 1035
19230518 - Uppmärksammad bildsten. 1021
19230518 - Westerlund & C:o 1067
19230519 - Ångf. Hansa, 1040
19230519 - Auktion. 978
19230519 - Deltagande. LAURA JAKOBSSON. 1049
19230519 - Dispensansökan. 1064
19230519 - Död. Karl Simon Lindahl. 962
19230519 - Förlovade. 1159
19230519 - Försvarsrerisionens förslag på ny remiss till armén. 838
19230519 - Från hamnen. 1006
19230519 - Från landsbygden. Boge. 1039
19230519 - Från sjön. 980
19230519 - Genom auktion, 963
19230519 - Hästen behöver ej utlämnas. 987
19230519 - Huvudmännen i Gotlands sparbank 1194
19230519 - J. Erik Siltberg 911
19230519 - Karl Lindell 946
19230519 - Militärens provianteringsrätt försvaras. 917
19230519 - Olämplig gästgiveriinnehaverska. 1063
19230519 - Passagerarelista. 988
19230519 - SLITE. 1015
19230519 - Södra domsagan. 937
19230519 - Spelmanatävlingen vid Lojsta slott 1127
19230519 - Temperatur och lufttryck 1050
19230519 - Våra fäders Gotland. 1175
19230522 - A.-B. C. J. Björkander & Son 1067
19230522 - Auktion. 1172
19230522 - Cirkus Schreiber, 991
19230522 - Död. Karolina Maria Jakobsson. 1340
19230522 - En lokalförening för Gotland 992
19230522 - Från hamnen. 1034
19230522 - Från Visby horisont. 1147
19230522 - Häggs Möbleingsaffär 1183
19230522 - Idrott. 1181
19230522 - Kommendering. 1003
19230522 - Lösöreauktion vid Fohle verkstads gård. 1131
19230522 - Lösöreauktion. 1175
19230522 - Lysning 1140
19230522 - Passagerarelista. 1048
19230522 - Rättegångs- o. polissaker 1057
19230522 - Svenska Dagbladets Gotlandsresa, en succés. 1145
19230522 - Tack. ELIN LÖNN. 1156
19230522 - Temperatur och lufttryck 1004
19230522 - Visby tennisklubb 924
19230523 - Åter hästar som skena. 964
19230523 - Från hamnen. 910
19230523 - Från landsbygden. Buttle. 1001
19230523 - Från landsbygden. Garda. 1019
19230523 - Från landsbygden. Guldrupe. 1031
19230523 - Från landsbygden. Ljugarn. 1092
19230523 - Från landsbygden. Vall. 1055
19230523 - Från landsbygden. Väte. 1053
19230523 - Från Visby horisont. 1025
19230523 - Genom exekutiv auktion 1262
19230523 - Hamndirektionens skuld var preskriberad. 1097
19230523 - Kandidat Edle förevisar Visby ruiner för resenärerna. 1183
19230523 - Kyrkostämma 1127
19230523 - Legala notiser. 1139
19230523 - Lysning 969
19230523 - Medicinalatyrelsen tillstyrker tomtupplåtelse för hospitalet. 939
19230523 - Passagerarelista. 1013
19230523 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 999
19230523 - Slite 1008
19230523 - Temperatur och lufttryck 984
19230523 - Tyska lustjakten Ellide 1102
19230523 - Utbrytarekungen Sunell 1014
19230523 - Visby Tennisklubb. 1094
19230523 - Yachten Ellide 1064
19230524 - Bildstenarna vid Hammars i Lärbro. 1344
19230524 - Bio. 1214
19230524 - Dansafton till förmån för den tyska yachtens besättning 1059
19230524 - Död. Helena Katarina Olivia Laurin. 1334
19230524 - Död. Sven Pettersson. 1190
19230524 - Ett botaniskt fynd. 1159
19230524 - Från hamnen. 1012
19230524 - Från landsbygden. Etelhem. 1100
19230524 - Från landsbygden. Garda. 1035
19230524 - Från landsbygden. Lau. 1157
19230524 - Från landsbygden. Ljugarn. 1158
19230524 - Har Gotland hängt samman med fastlandet? 1222
19230524 - Lösöreauktion. 1034
19230524 - Om Svenska Dagbladets Visbyfärd 943
19230524 - Passagerarelista. 965
19230524 - Patriotiska sällskapet belönar. 998
19230524 - Skall staten bekosta den nya svinhusinredningen? 1155
19230524 - Statsbidrag till jordbrukskonsulenter. 966
19230524 - Temperatur och lufttryck 1101
19230524 - Visby Bio 1342
19230525 - Auktion. 1163
19230525 - Den backanaliska riktningen i Sveriges vitterhet 1133
19230525 - Död. Jakob Anton Albert Gardell. 1153
19230525 - Döden under ringvälten. 1134
19230525 - En reducerad krigskonjunkturskatt. 1148
19230525 - Exekutiv auktion 1151
19230525 - Fastighetsauktion i Atlingbo. 1141
19230525 - Fastighetsauktion. 1081
19230525 - Födde och Döde. 1020
19230525 - Gotlands första bebyggelse. 1381
19230525 - Kungörelse. 1105
19230525 - Om dansaftonen å Paviljongen 1161
19230525 - Passagerarelista. 1137
19230525 - Sluttinget 949
19230525 - Sorg 895
19230525 - Sorgligt allvar eller dåligt skämt? 1042
19230525 - Temperatur och lufttryck 1096
19230525 - Tjänstledighet 1052
19230525 - Underofficersmässen vid infanteriregementet. 911
19230526 - Auktion å lösegendom och fastighet. 814
19230526 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 836
19230526 - Bildstenen från Lärbro. 834
19230526 - Det nya pensionatet på Ljugarn. 930
19230526 - Död. Niklas Oskar Broström. 848
19230526 - Flaskposten vid Fårö. 861
19230526 - Förlovning 944
19230526 - Från hamnen. 836
19230526 - Inträdesprövningarna 796
19230526 - Kungörelse. 834
19230526 - Passagerarelista. 863
19230526 - Temperatur och lufttryck 850
19230526 - Visby Arbetareförening 787
19230526 - Yrkesmässig automobiltrafik. 792
19230528 - Dansaftonen på Pariljongen 764
19230528 - Deltagande. KARL LAURENTIUS WIMAN. 928
19230528 - Död. Anna. 931
19230528 - Död. Emma Kristina Pettersson. 909
19230528 - Ett kraftigt åskväder 827
19230528 - Fårö pastorat. 890
19230528 - Fastighetsauktion. 864
19230528 - Föreningen Gotländsk idrott 808
19230528 - Från hamnen. 736
19230528 - Från infanteriregementet. 699
19230528 - Från landsbygden. Boge. 798
19230528 - Från landsbygden. Lummelunda. 759
19230528 - Genom auktion, 826
19230528 - Gotlandsbeväringen har inryckt idag 742
19230528 - Hemse. 760
19230528 - Källunge församlings skollån tillstyrkt. 854
19230528 - Kungörelse om sjöfynd. 800
19230528 - Legala notiser. 800
19230528 - Markupplåtelse får kyrkogårsutvidgning i Öja. 844
19230528 - Passagerarelista. 710
19230528 - Rättegångs- o. polissaker. 791
19230528 - Slite. 690
19230528 - Temperatur och lufttryck 709
19230528 - Vid fältrittklubbens vårtävlingar 719
19230529 - Älgskelettet från Eksta. 863
19230529 - Bland sökande 763
19230529 - Död. Natty Maria Jacobsson. 818
19230529 - En barnkolonitombola 732
19230529 - Fårösund. 783
19230529 - Från hamnen. 768
19230529 - Från landsbygden. Fröjel. 825
19230529 - Gotlands fornsal 738
19230529 - Herman Sandelin död. 756
19230529 - Hospitalsbyggande i Visby först efter nya utredningar. 764
19230529 - Manne Runsten målar dekorationer till Köpenhamnsrevy. 797
19230529 - Näktergalen, 765
19230529 - Passagerarelista. 820
19230529 - Rättegångs- o. polissaker 917
19230529 - Statsanslag till hushållningssällskapet. 758
19230529 - Temperatur och lufttryck 784
19230529 - Visby kakelfabriksaktiebolag 717
19230529 - Visby stadsbiblioteks nya lokaler. 678
19230530 - A.-B. Kronstens fastidheter under klubban. 791
19230530 - Aktiebolaget Gust. Johanssons urmakeri- och velocipedaffär 661
19230530 - Auktion å lösegendom och fastighet. 690
19230530 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 753
19230530 - Auktion. 715
19230530 - Boskillnad. 813
19230530 - De värnpliktiges inryckningsdagar höst. 706
19230530 - Död. Carl Herman Sandelin. 798
19230530 - Död. Charlotta Mårtensson. 864
19230530 - Död. Johanna Björk. 817
19230530 - Död. Lars Petter Söderlund. 923
19230530 - Från hamnen. 712
19230530 - Gotlands handelskammare. 680
19230530 - Gotlands Idrottsförbund 803
19230530 - Kungörelse. 948
19230530 - Passagerarelista. 616
19230530 - Skenande hästar. 605
19230530 - Slite. 671
19230530 - Temperatur och lufttryck 639
19230530 - Upprop ang. Bulverket i Tingstäde träsk. 608
19230531 - Biskopsvisitation 700
19230531 - Jordfästning. Herman Sandelin. 532
19230531 - Klinte högre folkskola. 611
19230531 - Klintehamn. 580
19230531 - Passagerarelista. 541
19230531 - Ronebanans öde. 588
19230531 - Sjuttio år 594
19230531 - Slite. 583
19230531 - Som chef för Slite hotell 527
19230531 - Temperatur och lufttryck 467
19230531 - Tillstyrkt dispens. 528
19230531 - Visby Bio 567