1923

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19230503 - Död. John H. Bachér. 735
19230503 - Från bio till bio. 1003
19230503 - Från hamnen. 915
19230503 - Från landsbygden. Ardre. 765
19230503 - Från landsbygden. Fröjel. 870
19230503 - Från landsbygden. Grötlingbo. 863
19230503 - Från landsbygden. Lau. 744
19230503 - Från sjön. 766
19230503 - Hyllad prästman. 935
19230503 - John Bachér. 927
19230503 - Lösöreauktion. 750
19230503 - Passagerarelista. 673
19230503 - Regina 715
19230503 - Sextiofem år 693
19230503 - Skogsvården på Gotska Sandön inspekteras. 864
19230503 - Skrivningarna för realskoleexamen 728
19230503 - Sotarn fick skorstenskransen i handen. 872
19230503 - Temperatur och lufttryck 818
19230503 - Tulluppbörden 892
19230503 - Visby Bio 816
19230504 - Auktion i Hall. 698
19230504 - Död. Katharina Hansson. 745
19230504 - Egendomsförsäljning. 889
19230504 - Ett skolvandringsstipendium till Visby läroverk. 866
19230504 - Försvunnen. 741
19230504 - Från landsbygden. Boge. 678
19230504 - I konkurs 856
19230504 - Inskrivningsrevisionen 688
19230504 - Jordfästning. J. H. Bachér. 671
19230504 - Lösöreauktion. 647
19230504 - Nötboskapspremieringen 1923 797
19230504 - Passagerarelista. 576
19230504 - Pavalds gård under klubban. 707
19230504 - Restaurering av Fole kyrka. 820
19230504 - Sjuttiofem år 834
19230504 - Slite. 716
19230504 - Stor lösöreauktion 681
19230504 - Temperatur och lufttryck 694
19230504 - Vallstena skoltomtsfråga alltjämt olöst. 822
19230504 - Visby Nya Mek. Verkstad & Rörläggningsaffär. 628
19230504 - Visbykretsen av S. A. F. 887
19230505 - Allehandas stafett. 599
19230505 - Domsagekansliet förlagt till Visby. 548
19230505 - Flickor i läroverkets gymnasium. 525
19230505 - Församlingen får betala reparationen. 554
19230505 - Från hamnen. 622
19230505 - Från landsbygden. Barlingbo. 741
19230505 - Från landsbygden. Fårö. 760
19230505 - Från landsbygden. Grötlingbo. 658
19230505 - Från landsbygden. Lau. 642
19230505 - Från landsbygden. Linde. 727
19230505 - Från landsbygden. Stånga. 774
19230505 - Från landsbygden. Stenkyrka. 697
19230505 - Från sjön. 702
19230505 - Från Visby horisont. 770
19230505 - Magistrat bör befrias från uppbördsansvar. 568
19230505 - Nytt bilreglemente för Visby stad. 613
19230505 - Passagerarelista. 665
19230505 - Resultatet av Motorföreningens vårtävling 558
19230505 - Skenande häst. 525
19230505 - Slite högre folkskola. 476
19230505 - Småpojkar och skjutsarna. 442
19230505 - Stadsfullmäktige 436
19230505 - Teater på Burgsviks hotell 518
19230505 - Temperatur och lufttryck 458
19230507 - Arbetareföreningen fyller femtio år. 452
19230507 - Den muntliga prövningen i studentexamen 463
19230507 - Död. Carolina Lindbom. 483
19230507 - Död. Greta. 548
19230507 - Död. Jakob Niklas Johansson. 435
19230507 - Död. Maria Lovisa Gustava Nordahl. 456
19230507 - Dödsfall. 474
19230507 - En avgjord ersättningsfråga. 488
19230507 - Epidemirapporterna. 489
19230507 - Ett hastigt dödsfall 569
19230507 - Ett manslik 500
19230507 - Fotboll. 403
19230507 - Från hamnen. 402
19230507 - Från Visby horisont. 448
19230507 - Genom exekutiv auktion 408
19230507 - Gotlands Allehandas tredje stafettlöpning. 422
19230507 - Igår 398
19230507 - Legala notiser. 430
19230507 - Lysning till äktenskap 433
19230507 - Passagerarelista. 431
19230507 - Rättegångs- o. polissaker. 480
19230507 - Skrädderiarbetaren pensioneras. 428
19230507 - Slite. 455
19230507 - Stor lösöreauktion 484
19230507 - TACK. Ida Olofsson. 447
19230507 - Temperatur och lufttryck 493
19230507 - Upplag av explosiv vara i Visby. 506
19230507 - Våra fäktande skolynglingar. 521
19230508 - Auktion i Hall. 568
19230508 - Från hamnen. 556
19230508 - På förslag 568
19230508 - Passagerarelista. 488
19230508 - Temperatur och lufttryck 575
19230508 - Visby lysoljeaktiebolag 567
19230509 - Amerika-Resande 737
19230509 - Död. Carl Karlsson. 734
19230509 - Död. Louisa Lorentina Larsson. 720
19230509 - Femtio år 633
19230509 - Födde och Döde. 563
19230509 - Försäljning av stadsjord. 607
19230509 - Från hamnen. 718
19230509 - Från infanteriregementet. 627
19230509 - Genom exekutiva auktioner, 738
19230509 - Infäste 607
19230509 - Inredande av nya bibliotekslokaler. 554
19230509 - Klintehamn. 714
19230509 - Lösöreauktion. 786
19230509 - Passagerarelista. 711
19230509 - Rättegångs- o. polissaker 808
19230509 - Runöborna 626
19230509 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 746
19230509 - Slite. 753
19230509 - Systembolagets förvaltning år 1922. 654
19230509 - Tågtidtabell 775
19230509 - Temperatur och lufttryck 701
19230509 - Till den sista vilan 637
19230509 - Utskänkning av pilsnerdricka. 569
19230509 - Visby Bio. 774
19230511 - Auktion å bättre fastigheter vi Lunds i Vesterhejde. 597
19230511 - Biograferna. 688
19230511 - Deltagande. EMELIE BACHÉR. 531
19230511 - Död. Jakob Theodor Budin. 536
19230511 - Död. Lucia Wilhelmina Lind. 486
19230511 - Död. O. A. Thompson. 528
19230511 - Dödsfall. 592
19230511 - En bråkmakare 704
19230511 - En forngrav på Klinten? 669
19230511 - Fotbollssäsongen. 680
19230511 - Från hamnen. 678
19230511 - Från landsbygden. Slite. 708
19230511 - Gotlands Allehandas III slafettlöpning. 671
19230511 - Härviks lotsplats bör bibehållas. 626
19230511 - Kungörelse. 534
19230511 - Lösöreauktion i Östergarn. 543
19230511 - Lösöreauktion. 510
19230511 - Möbler till underofficersmässen. 520
19230511 - Nådevedermäle åt kronojägare. 546
19230511 - Passagerarelista. 494
19230511 - Sextio år 579
19230511 - Temperatur och lufttryck 694
19230512 - Auktion. 665
19230512 - Den lille drunknade i brunnen. 548
19230512 - Död. Hulda Emilia Carolina Klingwall. 646
19230512 - Död. Olof Niklas Reinhold Häglund. 779
19230512 - Död. Ture. 657
19230512 - Entreprenadauktion 650
19230512 - Från hamnen. 556
19230512 - Från landsbygden. Hellvi. 583
19230512 - Från landsbygden. Klintehamn. 569
19230512 - Hemse. 613
19230512 - Kungörelse. 625
19230512 - Passagerarelista. 582
19230512 - Postverket. 510
19230512 - Sakta i svängarna! 506
19230512 - Slite. 568
19230512 - Spelmanstävlan 537
19230512 - Tack. GRETA. 628
19230512 - Temperatur och lufttryck 576
19230512 - Till den sista vilan 603
19230512 - Till löjtnant 458
19230514 - Auktion vid Mickelgårds i Veskinde. 540
19230514 - Dagens postbåt, 506
19230514 - Död. Carolina Olsson. 533
19230514 - Död. Gustaf Adrian Lönn. 485
19230514 - Död. Jacob Johannes Filemon Sjögren. 544
19230514 - Död. Karl Laurentius Wiman. 598
19230514 - Ett manslik i skogen. 692
19230514 - För Gotlands truppers räkning infordrar 624
19230514 - Fotboll. 662
19230514 - Från hamnen. 651
19230514 - Från landsbygden. Ardre. 590
19230514 - Från landsbygden. Fröjel. 580
19230514 - Från landsbygden. Rute. 616
19230514 - Från landsbygden. Slite. 613
19230514 - Ingen ändring i fastighetstaxeringen. 678
19230514 - Legala notiser. 591
19230514 - Nya hamn- och grundpenningstaxor å Gotland. 750
19230514 - På sin 50-årsdag 679
19230514 - Passagerarelista. 606
19230514 - Prisutdelningen 636
19230514 - Rättegångs- o. polissaker 611
19230514 - Tack. CAROLINA LINDBOM. 577
19230514 - Temperatur och lufttryck 553
19230514 - Visby Bio 698
19230515 - Från hamnen. 678
19230515 - Från Visby horisont. 680
19230515 - Passagerarelista. 672
19230515 - Rekryteringsanslag till truppförbanden. 693
19230515 - Självspillingen i Kalvhagen. 718
19230515 - Sommartecken. 677
19230515 - Strandning på Skarlakansgrundet. 608
19230515 - Temperatur och lufttryck 674
19230515 - Till vittnen vid studentexamen 526
19230516 - Anslag till polisväsendet i länet. 402
19230516 - Död. Johan Oskar Petter Ekdahl. 398
19230516 - Död. Katarina Kristina Dahlgren. 457
19230516 - Död. Tore. 419
19230516 - Från hamnen. 375
19230516 - Från landsbygden. Garda. 391
19230516 - Från landsbygden. Halla. 383
19230516 - Från landsbygden. Hejde. 376
19230516 - Från landsbygden. Slite. 371
19230516 - Från landsbygden. Väte. 404
19230516 - Jordfästning. CAROLINA OLSSON. 336
19230516 - Kungörelse. 420
19230516 - Lösöreauktion. 360
19230516 - Passagerarelista. 357
19230516 - Strandningen vid Skarlakansgrundet. 397
19230516 - Temperatur och lufttryck 365
19230516 - Till folkskollärare 471
19230517 - Cirkus Schreiber 684
19230517 - Egendomen Malma 500
19230517 - Ellide bärgad. 399
19230517 - Flaskposter. 387
19230517 - Fole kyrka 409
19230517 - Förtjänstmedalj. 452
19230517 - Från hamnen. 668
19230517 - Från landsbygden. Stenkyrka. 716
19230517 - Gotl. Sjukhem. 519
19230517 - Hemse. 667
19230517 - I realskoleskrivningarna 491
19230517 - Märkligt fornfynd. 711
19230517 - Passagerarelista. 671
19230517 - Skonertskeppet Aldebaran 486
19230517 - Temperatur och lufttryck 650
19230517 - Visby Bio 622
19230518 - Älgen har funnits på Gotland. 847
19230518 - Anmälan mot landsfogde Broms. 636
19230518 - Anslag till sjömanshuset i Visby. 526
19230518 - Auktion å bättre fastigheter vid Lunds i Vesterhejde. 555
19230518 - Auktion vid Sindarve i Hemse. 519
19230518 - Auktion. 576
19230518 - Cirkus Schreiber 557
19230518 - Den teaterföreställning, 718
19230518 - Den tyska lustjakten Ellide 546
19230518 - En kungsörn 536
19230518 - Erik ger ax. 659
19230518 - Femtio år 547
19230518 - Födde och döde. 566
19230518 - Föreslagna biltaxor. 585
19230518 - Från Fredrika Bremerförbundets stipendiefond 532
19230518 - Från hamnen. 627
19230518 - Lösöreauktion i Wiklau. 631
19230518 - Lösöreauktion. 521
19230518 - Öja församlings kyrkogård utvidgas. 583
19230518 - Passagerarelista. 618
19230518 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 528
19230518 - Temperatur och lufttryck 585
19230518 - Uppmärksammad bildsten. 564
19230518 - Westerlund & C:o 592
19230519 - Ångf. Hansa, 603
19230519 - Auktion. 531
19230519 - Deltagande. LAURA JAKOBSSON. 626
19230519 - Dispensansökan. 602
19230519 - Död. Karl Simon Lindahl. 544
19230519 - Förlovade. 634
19230519 - Försvarsrerisionens förslag på ny remiss till armén. 444
19230519 - Från hamnen. 586
19230519 - Från landsbygden. Boge. 542
19230519 - Från sjön. 547
19230519 - Genom auktion, 520
19230519 - Hästen behöver ej utlämnas. 575
19230519 - Huvudmännen i Gotlands sparbank 625
19230519 - J. Erik Siltberg 506
19230519 - Karl Lindell 504
19230519 - Militärens provianteringsrätt försvaras. 483
19230519 - Olämplig gästgiveriinnehaverska. 585
19230519 - Passagerarelista. 533
19230519 - SLITE. 551
19230519 - Södra domsagan. 503
19230519 - Spelmanatävlingen vid Lojsta slott 623
19230519 - Temperatur och lufttryck 601
19230519 - Våra fäders Gotland. 630
19230522 - A.-B. C. J. Björkander & Son 593
19230522 - Auktion. 670
19230522 - Cirkus Schreiber, 530
19230522 - Död. Karolina Maria Jakobsson. 720
19230522 - En lokalförening för Gotland 549
19230522 - Från hamnen. 587
19230522 - Från Visby horisont. 684
19230522 - Häggs Möbleingsaffär 680
19230522 - Idrott. 694
19230522 - Kommendering. 554
19230522 - Lösöreauktion vid Fohle verkstads gård. 642
19230522 - Lösöreauktion. 711
19230522 - Lysning 684
19230522 - Passagerarelista. 596
19230522 - Rättegångs- o. polissaker 595
19230522 - Svenska Dagbladets Gotlandsresa, en succés. 667
19230522 - Tack. ELIN LÖNN. 676
19230522 - Temperatur och lufttryck 570
19230522 - Visby tennisklubb 513
19230523 - Åter hästar som skena. 542
19230523 - Från hamnen. 505
19230523 - Från landsbygden. Buttle. 547
19230523 - Från landsbygden. Garda. 569
19230523 - Från landsbygden. Guldrupe. 526
19230523 - Från landsbygden. Ljugarn. 555
19230523 - Från landsbygden. Vall. 564
19230523 - Från landsbygden. Väte. 591
19230523 - Från Visby horisont. 584
19230523 - Genom exekutiv auktion 704
19230523 - Hamndirektionens skuld var preskriberad. 606
19230523 - Kandidat Edle förevisar Visby ruiner för resenärerna. 678
19230523 - Kyrkostämma 657
19230523 - Legala notiser. 648
19230523 - Lysning 511
19230523 - Medicinalatyrelsen tillstyrker tomtupplåtelse för hospitalet. 503
19230523 - Passagerarelista. 548
19230523 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 543
19230523 - Slite 582
19230523 - Temperatur och lufttryck 563
19230523 - Tyska lustjakten Ellide 648
19230523 - Utbrytarekungen Sunell 553
19230523 - Visby Tennisklubb. 654
19230523 - Yachten Ellide 592
19230524 - Bildstenarna vid Hammars i Lärbro. 718
19230524 - Bio. 678
19230524 - Dansafton till förmån för den tyska yachtens besättning 606
19230524 - Död. Helena Katarina Olivia Laurin. 782
19230524 - Död. Sven Pettersson. 691
19230524 - Ett botaniskt fynd. 614
19230524 - Från hamnen. 558
19230524 - Från landsbygden. Etelhem. 598
19230524 - Från landsbygden. Garda. 579
19230524 - Från landsbygden. Lau. 628
19230524 - Från landsbygden. Ljugarn. 664
19230524 - Har Gotland hängt samman med fastlandet? 697
19230524 - Lösöreauktion. 585
19230524 - Om Svenska Dagbladets Visbyfärd 533
19230524 - Passagerarelista. 542
19230524 - Patriotiska sällskapet belönar. 557
19230524 - Skall staten bekosta den nya svinhusinredningen? 683
19230524 - Statsbidrag till jordbrukskonsulenter. 563
19230524 - Temperatur och lufttryck 626
19230524 - Visby Bio 770
19230525 - Auktion. 648
19230525 - Den backanaliska riktningen i Sveriges vitterhet 664
19230525 - Död. Jakob Anton Albert Gardell. 598
19230525 - Döden under ringvälten. 593
19230525 - En reducerad krigskonjunkturskatt. 686
19230525 - Exekutiv auktion 685
19230525 - Fastighetsauktion i Atlingbo. 597
19230525 - Fastighetsauktion. 577
19230525 - Födde och Döde. 542
19230525 - Gotlands första bebyggelse. 781
19230525 - Kungörelse. 612
19230525 - Om dansaftonen å Paviljongen 687
19230525 - Passagerarelista. 674
19230525 - Sluttinget 545
19230525 - Sorg 497
19230525 - Sorgligt allvar eller dåligt skämt? 558
19230525 - Temperatur och lufttryck 627
19230525 - Tjänstledighet 618
19230525 - Underofficersmässen vid infanteriregementet. 487
19230526 - Auktion å lösegendom och fastighet. 414
19230526 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 421
19230526 - Bildstenen från Lärbro. 395
19230526 - Det nya pensionatet på Ljugarn. 478
19230526 - Död. Niklas Oskar Broström. 419
19230526 - Flaskposten vid Fårö. 442
19230526 - Förlovning 506
19230526 - Från hamnen. 426
19230526 - Inträdesprövningarna 398
19230526 - Kungörelse. 418
19230526 - Passagerarelista. 463
19230526 - Temperatur och lufttryck 451
19230526 - Visby Arbetareförening 404
19230526 - Yrkesmässig automobiltrafik. 427
19230528 - Dansaftonen på Pariljongen 374
19230528 - Deltagande. KARL LAURENTIUS WIMAN. 452
19230528 - Död. Anna. 436
19230528 - Död. Emma Kristina Pettersson. 473
19230528 - Ett kraftigt åskväder 413
19230528 - Fårö pastorat. 451
19230528 - Fastighetsauktion. 404
19230528 - Föreningen Gotländsk idrott 406
19230528 - Från hamnen. 357
19230528 - Från infanteriregementet. 336
19230528 - Från landsbygden. Boge. 369
19230528 - Från landsbygden. Lummelunda. 379
19230528 - Genom auktion, 427
19230528 - Gotlandsbeväringen har inryckt idag 366
19230528 - Hemse. 384
19230528 - Källunge församlings skollån tillstyrkt. 452
19230528 - Kungörelse om sjöfynd. 423
19230528 - Legala notiser. 413
19230528 - Markupplåtelse får kyrkogårsutvidgning i Öja. 440
19230528 - Passagerarelista. 328
19230528 - Rättegångs- o. polissaker. 361
19230528 - Slite. 308
19230528 - Temperatur och lufttryck 340
19230528 - Vid fältrittklubbens vårtävlingar 352
19230529 - Älgskelettet från Eksta. 396
19230529 - Bland sökande 385
19230529 - Död. Natty Maria Jacobsson. 370
19230529 - En barnkolonitombola 369
19230529 - Fårösund. 397
19230529 - Från hamnen. 394
19230529 - Från landsbygden. Fröjel. 413
19230529 - Gotlands fornsal 378
19230529 - Herman Sandelin död. 373
19230529 - Hospitalsbyggande i Visby först efter nya utredningar. 383
19230529 - Manne Runsten målar dekorationer till Köpenhamnsrevy. 385
19230529 - Näktergalen, 361
19230529 - Passagerarelista. 400
19230529 - Rättegångs- o. polissaker 451
19230529 - Statsanslag till hushållningssällskapet. 368
19230529 - Temperatur och lufttryck 379
19230529 - Visby kakelfabriksaktiebolag 344
19230529 - Visby stadsbiblioteks nya lokaler. 309
19230530 - A.-B. Kronstens fastidheter under klubban. 347
19230530 - Aktiebolaget Gust. Johanssons urmakeri- och velocipedaffär 289
19230530 - Auktion å lösegendom och fastighet. 303
19230530 - Auktion å villafastighet i Klintehamn. 334
19230530 - Auktion. 309
19230530 - Boskillnad. 415
19230530 - De värnpliktiges inryckningsdagar höst. 353
19230530 - Död. Carl Herman Sandelin. 402
19230530 - Död. Charlotta Mårtensson. 451
19230530 - Död. Johanna Björk. 412
19230530 - Död. Lars Petter Söderlund. 463
19230530 - Från hamnen. 345
19230530 - Gotlands handelskammare. 321
19230530 - Gotlands Idrottsförbund 426
19230530 - Kungörelse. 471
19230530 - Passagerarelista. 296
19230530 - Skenande hästar. 289
19230530 - Slite. 311
19230530 - Temperatur och lufttryck 292
19230530 - Upprop ang. Bulverket i Tingstäde träsk. 245
19230531 - Biskopsvisitation 349
19230531 - Jordfästning. Herman Sandelin. 224
19230531 - Klinte högre folkskola. 299
19230531 - Klintehamn. 273
19230531 - Passagerarelista. 270
19230531 - Ronebanans öde. 300
19230531 - Sjuttio år 298
19230531 - Slite. 284
19230531 - Som chef för Slite hotell 265
19230531 - Temperatur och lufttryck 237
19230531 - Tillstyrkt dispens. 274
19230531 - Visby Bio 296