19230503 - Sextiofem år

Sextiofem år

fyller på lördag kyrkoherden K. Kristiansson i Hejnum.Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101