19230503 - Skogsvården på Gotska Sandön inspekteras.

Skogsvården på Gotska Sandön inspekteras.

Lotsstyrelsen har medgivit, ett överdirektören och souschefen eller annan medlem av domänstyrelsen må medfölje lotskaptenen i Stockholm vid resa till Gotska Sanden för inspektion av avverkningar å kronparken därstädes och vidtagande av åtgärder för skogsvården samt sandflyktens hämmande. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101