19230503 - Från landsbygden. Grötlingbo.

Från landsbygden.

GRÖTLINGBO, 1 maj.
Hyllad på födelsedagen blev i dag folkskolläraren E. Dalström. I arla morgonstund uppvaktade sångkören med ett par sångnummer, varefter en av medlemmarna frambar en minnesgåva och körens varma tack för det arbete herr Dalström nedlagt inom densamma. Även från andra håll kommo under dagens lopp lyckönskningar och gåvor.
»Sköna maj» har i dag visat en mycket mulen uppsyn, regn och rusk mest hela dagen. Mer vi få hoppas på vackrare fortsättning. Den kalla våren har gjort, att växtligheten inte fått någon fart än, varför man inte heller har haft så stor känning av våren hittills. Väderleken påminner oftast mera om höst än vår. Men, som sagt, vi hoppas på bättre!Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101