19230504 - Egendomsförsäljning.

Egendomsförsäljning.

Lantbrukaren Gunnar Calméns sterbhus har för 16,000 kr. försålt egendomen Timans i Roma till lantbrukaren Karl Österberg, Roma, med tillträde genast. Affären har förmedlats av handl. H. A. Seigerlund därstädes.Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1923
N:r 102