19230504 - Från landsbygden. Boge.

Från landsbygden.

BOGE, 1 maj.
Ett värdigt firande av 1 maj bereddes oss skolbarn här i det att herr och fru Klintbom i sitt hem vid Laxarve läto oss med sång och lekar hälsa våren välkommen, Det såg verkligan mörkt ut på förmiddagen, ty vi alla hade ju väntat oss 1 maj med strålande solsken, men i stället var nu himmelen betäckt med mörka moln, och stundvis regnade det hårt. Fram mot middagen klarnade det dock, och kl. ½ 2 ställde vi upp vid skolan med var sin flagga i handen och under sång tågade vi så till Laxarve där vi hjärtligt välkamnadcs av vårt värdfolk.
Efter en stunds lek ute i ängen hade den snälla tant Klintbom till oss dukat ett härligt kaffebord, där vi slogo oss ned och läte oss av anrättningarna väl smaka. Därpå vidtog leken på allvar. Så förflöt eftermiddagen under glädje och gamman till kl. blev 6 då det var tid att bryta upp.
På vära vägnar tackade nu vår lärare vart kära värdfolk för all glädje och välfägnad som kommit oss till del och tacksamheten gav sig också uttryck i kraftiga hurrarop.
Till sist sjöngo vi psalmen 272, varefter vi tågade hem var och en till sitt, glada och belåtna, och skall denna dag länge vara oss i kär hågkomst.
Tacksamma skolbarn.Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1923
N:r 102