19230505 - Församlingen får betala reparationen.

Församlingen får betala reparationen.

Regeringsrätten har nu fastställt länsstyrelsens i Gotlands län utslag, av den 6 okt. 1922, varigenom Västergarns församling ålades att som ersättning för en av folkskolläraren Arthur Söderdahl vidtagen reparation å lärarebostaden därstädes till Söderdahl utgiva 73 kr. 73 öre. Skolrådet hade beslutat att utbetala summan, men skolkassören hade icke ansett sig kunna utbetala beloppet, innan församlingen beslutat i ärendet. Denna beslutade sedermera å kyrkostämma, att beloppet icke finge till läraren utbetalas, då denns utan att tillspörja skolrådet eller församlingen själv låtit verkställa ifrågavarande arbeten. Över detta beslut anförde Söderdahl besvär hos länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103