19230507 - Den muntliga prövningen i studentexamen

Den muntliga prövningen i studentexamen

kommer, enligt vad skolöverstyrelsen idag bestämt, att äga rum vid Visby högre allmänna läroverk den 28 maj. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104