19230507 - Ett hastigt dödsfall

Ett hastigt dödsfall

som väckte stor förstämning i orten inträffade i går morse i Burgsvik, då fru Greta Ross, maka till direktör Nils Ross å hotell Karlshäll i Bergsvik, helt hastigt avled utan föregående sjukdom, förmodligen av hjärtslag. Dotter till framlidne direktör Gustaf Bergström i Stockholm och hans maka, nu bosatt i Södertelje, sörjes den avlidna utom av henne och make samt minderårig dotter närmast även av en broder, avdelningschef i försäkringsbollaget Svenska Veritas, samt en syster. Under sin korta vistelse Burgsvik har den så hastigt bortgångna vunnit många vänner och lämnar ett stort tomrum både i vänlysen och på hotell Karlshäll. Hon var vid sin död endast 27 år gammal. Den till igår beramade teaterföreställningen å Karlshäll inställdes.Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104