19230507 - Död. Greta.

Min kära Greta, min lilla mamma, lämnade oss idag i djupaste sorg.
Burgsvik den 6 maj 1923.
Nils Ross.
Anna-Lisa.Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104