19230507 - Temperatur och lufttryck

Temperatur och lufttryck
i Visby fr o m. lördagen kl. 2 e. m. t. o, m. idag kl. 12 midd.

  Termometer: Barometer:
Lördag:    
kl. 2 e. m. 14,0 761,0
kl. 4 e. m. 13,2 760,5
kl. 6 e. m. 12,6 760,5
kl. 8 e. m. 11,0 760,3
kl. 10 e. m. 9,6 760,4
kl. 12 midnatt 6,7 761,0
Söndag:    
kl. 2 f. m. 6,5 761,7
kl. 4 f. m. 6,5 761,9
kl. 6 f. m. 9,0 762,0
kl. 8 f. m. 11,4 762,1
kl. 10 f. m. 12,9 762,1
kl. 12 midd. 18,5 761,9
kl. 2 e. m. 18,5 760,8
kl. 4 e. m. 18,0 759,8
kl. 6 e. m. 17,3 758,6
kl. 8 e. m. 15,2 758,2
kl. 10 e. m. 11,0 758,0
kl. 12 midnatt 9,0 758,2
Måndag:    
kl. 2 f. m. 5,5 758,4
kl. 4 f. m. 5,0 758,7
kl. 6 f. m. 5,0 759,0
kl. 8 f. m. 5,8 759,2
kl. 10 f. m. 9,0 759,3
kl. 12 midd 9,5 759,8


Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104