19230509 - Systembolagets förvaltning år 1922.

Systembolagets förvaltning år 1922.

Stadsfullmäktige beslöto vid sitt sammanträde i går, efter föredragning av revisionsberättelse över verkställd granskning av systemaktiebolagets i Visby räkenskaper och förvaltning under år 1922, att för sin del hos kontrollstyrelsen tillstyrka ansvarsfrihet åt bolagets styrelse för nämda förvaltning.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Maj 1923
N:r 106