19230511 - En bråkmakare

En bråkmakare,

som förut haft med rättvisan att göra, men tydligen icke tagit lärdom därav, ställde vid 11-tiden i går afton till ett uppträde å offentlig lokal här, där han i upprymt tillstånd började ofreda de övriga gästerna. Polisen måste eftersändas, och denna lät vederbörande lugna sina upprörda känslor genom att bereda honom logi i finkan över natten. I morse släpptes han efter erhållen stämning att inför rådhusrätten stå till svars för sina bedrifter.Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Maj 1923
N:r 107