19230512 - Död. Olof Niklas Reinhold Häglund.

Att min outsägligt älskade make och vår fader Olof Niklas Reinhold Häglund stilla och fridfullt avled i sitt hem den 11 maj kl. 12 midd. i en ålder av 83 år, 1 mån. 20 dagar; sörjd och saknad av mig, barn och barnbarn, släkt och många vänner, varder härmed på detta sätt tillkännagivet.
Gebjenne i Burs 1923
Maria Häglund, född Hallgren.
Sigurd.    Mina.
Anna och Emil Björkander. född Häglund.
Astrid. Märta.

Saliga äro de som äro fattiga i anden,
ty dem hörer himmelriket till.
Sv. Ps. 483.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Maj 1923
N:r 108