19230512 - Spelmanstävlan

Spelmanstävlan

blir det i år på Lojsta hembygdsförenings sommarfest midsommardagen å Lojsta slott. Vi hänvisa till annons i dagens nummer av Gotlands Allehanda och rekommendera våra gotländska bondespelmän, att öva upp sig och mötas samfällt vid Lojsta slott i midsommar. Tävlingarne gälla gotländsk musik å fiol och anmälan om deltagande skall vara inlämnad före 1 juni.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Maj 1923
N:r 108