19230514 - Död. Karl Laurentius Wiman.

Att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade make och vår fader Karl Laurentius Wiman som efter ett långt tåligt buret lidande stilla insomnade lördagen den 12 maj i titt 59 levnadsår, djupt sörjd av oss, åldrig moder och syster, samt släkt och många vänner, tillkännagives härmed.
Krasse i Guldrupe den 12 maj 1923.
Edla Wiman, född Åkerbäck.
Ragnar och Sigrid Wiman, född Nilsson.
Ragnhild. Kally.

Sv. ps. 281 v. 4 5.Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Maj 1923
N:r 109