19230514 - Tack. CAROLINA LINDBOM.

För all vänlighet under vår kära moders, Fru CAROLINA LINDBOM, sjukdom, samt för den vackra blomstergärden till hennes bår, tacka hjärtligt
BARN och BARNBARN.Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Maj 1923
N:r 109