19230516 - Död. Katarina Kristina Dahlgren.

Vår innerligt älskade moder Katarina Kristina Dahlgren avled stilla efter ett tåligt buret lidande den 15 maj i sitt 82 levnadsår; djupt sörjd och saknad av barn, barnbarn, syskon, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Sigurds i Dalhem 1923.
Barnen.

Må vi möta dem vi älskat,
som här rysktes ur vår famn,
se dem uti härligheten
och där kalla dem vid namn.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Maj 1923
N:r 111